6 svar
96 visningar
Cien 956
Postad: 11 aug 19:50 Redigerad: 11 aug 19:50

Lagrange

Hej, till problemet nedan så är jag med på att vi använder en cirkel då radien alltid är vinkelrät mot randen. Men innan jag såg facit så satt jag g(x,y)=x2+y2g(x,y)=x^2+y^2 och f(x,y)=x2y-16=0f(x,y)=x^2y-16=0, dvs tvärtom det som står. Hur ser man vilken man sätter till f respektive g?

Hur använde du f och g när du räknade sedan? Det viktiga är att du håller koll på vilken funktion som ska anpassas (min/max) och vilken funktion som är ett krav. I detta fall vill vi minimera kvadratavståndet till kravet x2y=16x^2y=16, så kvadratavståndet är funktionen som ska anpassas, och x2y=16x^2y=16 är kravet. Om vi sedan kallar anpassningsfunktionen för f eller g, det spelar egentligen ingen roll – det är bara ett namn. :)

Cien 956
Postad: 12 aug 22:42 Redigerad: 12 aug 22:42
Smutstvätt skrev:

Hur använde du f och g när du räknade sedan?

Jag tog gradienten och satt den till 0, dvs L(x,y,λ)=0\nabla L(x,y,\lambda)=0. Fick ett ekvationssystem som jag inte kunde lösa då den tredje ekvationen i ES blev x2+y2x^2+y^2, detta eftersom jag hade valt fel ekvation till g(x,y)g(x,y)

Hmm, ja nej då blir det inte helt rätt. Jag vet inte om någon annan har något bra tips, för mitt enda är just att vara benhård på vilken funktion som ska anpassas och vilken som är kravställd. :/

D4NIEL Online 2005
Postad: 13 aug 13:16 Redigerad: 13 aug 13:28

Det som leder oss till extrempunkten är att

  • funktionernas gradienter ska vara parallella i extrempunkten
  • villkorsfunktionen ska vara uppfylld

I två dimensioner ger det första kravet två ekvationer. Det andra kravet ger oss 1 ekvation. Vi behöver just tre ekvationer eftersom vi har tre okända (2 koordinater (x,y)(x,y) och en okänd skalfaktor λ¯\bar{\lambda}). Ekvationerna ser ut så här:

f=λ¯g\nabla f = \bar{\lambda} \nabla g  (2 ekvationer, gradienterna ska vara parallella)

g=0g=0 (1 ekvation, villkoret måste vara uppfyllt)

Om vi byter tecken på den oväsentliga skalfaktorn λ¯=-λ\bar{\lambda}=-\lambda ser vi att detta är samma sak som det tredimensionella systemet

xyλ(f+λg)=0\nabla_{xy\lambda} (f+\lambda g) = 0

Men det är viktigt att hålla ordning på vilken funktion som är villkorsfunktionen, eftersom det är just villkoret som ger oss den sista ekvationen när vi tar den partiella derivatan med avseende på λ\lambda, dvs Lλ=g=0\frac{\partial L}{\partial \lambda }=g=0. Skalfaktorn λ\lambda ska alltså "sitta på" villkorsfunktionen, annars överlever ju inte rätt villkor (dvs g=0g=0) den sista partiella deriveringen!

Cien 956
Postad: 13 aug 13:39
D4NIEL skrev:

Det som leder oss till extrempunkten är att

  • funktionernas gradienter ska vara parallella i extrempunkten
  • villkorsfunktionen ska vara uppfylld

I två dimensioner ger det första kravet två ekvationer. Det andra kravet ger oss 1 ekvation. Vi behöver just tre ekvationer eftersom vi har tre okända (2 koordinater (x,y)(x,y) och en okänd skalfaktor λ¯\bar{\lambda}). Ekvationerna ser ut så här:

f=λ¯g\nabla f = \bar{\lambda} \nabla g  (2 ekvationer, gradienterna ska vara parallella)

g=0g=0 (1 ekvation, villkoret måste vara uppfyllt)

Om vi byter tecken på den oväsentliga skalfaktorn λ¯=-λ\bar{\lambda}=-\lambda ser vi att detta är samma sak som det tredimensionella systemet

xyλ(f+λg)=0\nabla_{xy\lambda} (f+\lambda g) = 0

Men det är viktigt att hålla ordning på vilken funktion som är villkorsfunktionen, eftersom det är just villkoret som ger oss den sista ekvationen när vi tar den partiella derivatan med avseende på λ\lambda, dvs Lλ=g=0\frac{\partial L}{\partial \lambda }=g=0. Skalfaktorn λ\lambda ska alltså "sitta på" villkorsfunktionen, annars överlever ju inte rätt villkor (dvs g=0g=0) den sista partiella deriveringen!

Tack för ett mycket utförligt svar! Problemet var just det att identifiera vilken som är villkorsfunktionen

D4NIEL Online 2005
Postad: 13 aug 14:12 Redigerad: 13 aug 14:20

I den här uppgiften ska du minimera avståndet, alltså är avståndsfunktionen den funktion du vill hitta ett max eller min till.

Samtidigt måste punkten du ska hitta ligga på kurvan x2y=16x^2y=16 Alltså är villkoret för punkten g=x2y-16=0g=x^2y-16=0

Om du försöker vända på det blir det svårt att få ihop det med uppgiftstextens formulering om att du vill hitta ett minsta avstånd från origo.

För att underlätta kan du ställa två frågor:

  1. Söker man en extrempunkt, ska något maximeras eller minimeras? -> ff
  2. Finns det villkor punkten måste uppfylla, måste den ligga på en viss kurva t.ex? -> gg

Slutligen gäller det vi pratat om tidigare, λ\lambda "ska sitta på" villkorsfunktionen så villkoret "överlever" derivering:

L=f+λgL=f+\lambda g

Svara Avbryt
Close