32 svar
60 visningar
Fatimaaa__00 184
Postad: 22 sep 20:09

Läkemedelsintereaktion med måltavla

Hej, jag ska rita vilka intereaktioner med måltavla det är möjligt med betametason och jag kom på dessa. Är det rätt finns det fler?

 

mag1 Online 5699
Postad: 22 sep 20:35

Kan du rotera bilden så vi andra användare på PA slipper rotera huvudet eller skärmen?

Fatimaaa__00 184
Postad: 22 sep 20:37

mag1 Online 5699
Postad: 22 sep 20:50

Du har ritat in enstaka interaktioner, men ett fåtal och väldigt begränsade delar av molekylen.

Steroider, och derivat av dessa som betametason, är hydrofoba. Och steroidstrukturen är väldigt väl anpassad för att skapa hydrofoba interaktioner över stora ytor, med motsvarande hydrofoba ytor i bl.a. proteiner.

Om du tittar igen på strukturen, vilka delar av molekylen är hydrofoba?

Fatimaaa__00 184
Postad: 22 sep 20:58

Hur kollar jag de?

Fatimaaa__00 184
Postad: 22 sep 20:59

Men bensenringqrna?

Fatimaaa__00 184
Postad: 22 sep 21:00

Heller där det kan bildas vätebindingar dvs vid OH

mag1 Online 5699
Postad: 22 sep 21:03

Var på molekylen finns de få polära grupperna? Du har redan ritat ut dessa, som tänkbara vid bildandet av väte- och jonbindningar.

Fatimaaa__00 184
Postad: 22 sep 21:06

Utspritt då äre vid OH 

mag1 Online 5699
Postad: 22 sep 21:16

Vet inte om du tänker på samma sak som jag, men det finns ett fåtal polära grupper, som sticker ut från ringarna. Vilket innebär att ringarna som liknar cyklohexan/-pentan, är hydrofoba. Så merparten av molekylens yta är hydrofob, som du ritat den är hela ovansidan och undersidan hydrofob. Så dessa ytor kan skapa hydrofoba interaktioner som tillsammans blir starka.

Fatimaaa__00 184
Postad: 22 sep 21:22

Aha du menar så men om man ska rita alal mäjliga ibtereaktioner som kan ske

mag1 Online 5699
Postad: 22 sep 21:32 Redigerad: 22 sep 21:46

Ja, precis alla möjliga interaktioner skulle man förvänta sig i ett svar. Målet för läkemedlet är proteiner i våra kroppar glukokortikoidreceptorer, vars funktion läkemedlet påverkar, och på så vis fås bl.a. en minskad inflammation. Men när läkemedlet binder till en receptor, som omsluter receptorn molekylen - den binder inuti receptorn. Och då spelar molekylens yta en stor roll - det är trots allt molekylens yta som kan binda till proteinet, och den största delen av betametasons yta är hydrofob.

Är du med nu på varför den stora hydrofoba ytan, gör att den hydrofoba interaktionen är den starkaste som finns mellan läkemedlet och receptorn?

Fatimaaa__00 184
Postad: 22 sep 21:41

Aa för då blir de starkare bidning av lm och receptorn

mag1 Online 5699
Postad: 22 sep 21:47
Fatimaaa__00 skrev:

Aa för då blir de starkare bidning av lm och receptorn

Hur menar du, jag förstår inte riktigt vad du försöker säga.

Fatimaaa__00 184
Postad: 22 sep 21:53

Alltså om hydrofoba delen ska binda rillr eceptorerna  blir de en stark binding

mag1 Online 5699
Postad: 22 sep 22:08

Inte riktigt säker på vad du försöker säga, det är lite svårt att tolka det du skriver ibland.

Finns det en hydrofob interaktion, och den är tillräckligt stor kan det resultera i en stark bindning mellan läkemedlet och receptorn.

Fatimaaa__00 184
Postad: 22 sep 22:32

Det var så jag uppfatta från dig men då har jag ej förstått rätt

mag1 Online 5699
Postad: 23 sep 09:06

En (grovt förenklad) liknelse skulle vara att betametason och receptorn, liknar en hand och en handske. Varje fingerspets kan interagera med botten av handskens fingrar (motsvarande specifika interaktioner som t.ex. vätebindningar), och samtidigt kan även resten av handen interagera med resten av handskens insida (motsvarande den stora hydrofoba interaktionen från de fyra ringarna i betametason).

Fatimaaa__00 184
Postad: 23 sep 09:19

Så som jag sa är det ringarna som kommer binda starkast vätebindingar

mag1 Online 5699
Postad: 23 sep 09:51

Nej, det går inte. Kan en ring som cyklohexan bilda vätebindningar?

Fatimaaa__00 184
Postad: 23 sep 10:08

Nej

Fatimaaa__00 184
Postad: 23 sep 10:11

Men jag förstår inte vad du vill komma fram till riktigt

Fatimaaa__00 184
Postad: 23 sep 10:36

Asså exemplevis kolla simvastin kan bilda dessa bindingar.

Jag ska göra samma sak fast med betametason

mag1 Online 5699
Postad: 23 sep 12:06

Okej du kan göra precis lika dant, och beskriva de polära interaktionerna.

Men de polär delarna av beta-hydroxysyran av simvastatin utgör >20% av den totala ytan. De resterande delarna av molekylens yta är icke-polära, och kommer delta i hydrofoba interaktioner - precis som i betametason. Kanske det är lite över nivån på den kurs du nu läser, men hela molekylen kan delta i interaktionen, och med hydrofoba färeningar som betametason och beta-hydroxysyran av simvastatin, är dessa viktiga.

Det är på ett sätt enklare att beskriva t.ex. en vätebindning från en polära grupp, och den deltar i interaktionen. Men utan den hydrofoba delen kommer den polära gruppen aldrig ens in i proteinet. Och för bindningsenergin (som avgöra affiniteten) är den hydrofoba interaktionen om inte den största komponenten så i alla fall helt avgörande.

Fatimaaa__00 184
Postad: 23 sep 12:09

Hydrofoba intereaktioner innebär med hydrofoba molekyler bara eller

mag1 Online 5699
Postad: 23 sep 15:33

Det går tyvärr inte att svara på, då syftningen inte är klar. Formulera om texten till en tolkbar mening, så kan användarna på PA kanske svara.

Fatimaaa__00 184
Postad: 23 sep 16:16

Men är isåfall inte min bild jag har gjort rätt med bindingarna?

mag1 Online 5699
Postad: 23 sep 17:13

De bindningar du ritat in i din bild kan bildas.

Och samtidigt kan ytterligare interaktioner ske, och dessa hydrofoba interaktioner blir viktiga (eftersom dessa interaktioner tillsammans är så stora).

Fatimaaa__00 184
Postad: 23 sep 17:24

Vilka då

mag1 Online 5699
Postad: 23 sep 17:28
Fatimaaa__00 skrev:

Vilka då

Vad menar du?

Det går inte att gissa, vad du tänker på. Så om du skriver en fråga behöver du precisera mer, och formulera frågan så att mottagaren enkelt kan förstå.

Fatimaaa__00 184
Postad: 23 sep 18:39

Vilka flera bindingar utifrån de jag har ritat finns det

mag1 Online 5699
Postad: 25 sep 09:46

Typerna av interaktioner finns med. Jag gjorde det nog lite för komplicerat för dig, när jag började skriva om vilka och hur stora de hydrofoba interaktionerna är, det kanske snarare är detaljer för en senare påbyggnadskurs. 

Det finns faktiskt en till grupp som kan skapa ytterligare en form av interaktion, men detta är (nog) överkurs. Fluoratomen (och andra halogener) kan skapa halogenbindningar, en typ av elektrostatisk interaktion, som påminner om vätebindningen. För läkemedel är denna halogenbindning intressant, då man genom syntes kan få ett ämne med denna (biologiskt) ovanliga typ av interaktion, som kan bidra till en inhibitors bindning. 

Fatimaaa__00 184
Postad: 25 sep 09:50

Aa den bindingen har vi nog ej gått igenom

Svara Avbryt
Close