1 svar
229 visningar
nenne27 96
Postad: 2 apr 2023 18:05

lastnedräkning

Hej hur löser man denna: 

 

En lätt bjälklagsplatta bärs av stålbalkar HEA 100 med ett centrumavstånd av 600 mm. Dessa
ligger i sin tur fritt upplagda på stålbalkar HEA 200 som spänner mellan pelare. De senare
kan också antas vara fritt upplaga mellan pelarna som har en profil av typen
VKR 100×100×6,3.
Bjälklaget är beläget i en kontorslokal med lastkategori B.
Lös följande deluppgifter:
(a) Beräkna de karakteristiska värdena för egentyngden respektive nyttiga lasten som
verkar på bjälklagsplattan (exklusive balkarna).
(b) Beräkna de karakteristiska värdena för egentyngden respektive nyttiga lasten som
verkar på en av balkarna HEA100 i mitten av bjälklaget.
(c) Beräkna de karakteristiska värdena för egentyngden respektive nyttiga lasten som
verkar på en av balkarna HEA200.
(d) Beräkna de karakteristiska värdena för egentyngden respektive nyttiga lasten som
verkar på Pelare I.
(e) Beräkna den dimensionerande normalkraften i underkant av Pelare I.
Lasterna ska hanteras och kombineras enligt Eurokoden, säkerhetsklass 3. Glöm inte att ta
hänsyn till eventuell reduktion med avseende på belastad area.
Den nyttiga lasten har en partialkoefficient γQ = 1,5. För egentyngden gäller γG = 1,35 och
reduktionsfaktorn ξ = 0,89. 
 

nenne27 96
Postad: 4 apr 2023 13:17

är inte egentyngden volym gånger tunghet? tunghet är 0.5 men vad är volymen

Svara Avbryt
Close