0 svar
31 visningar
Dexters laboratorium är nöjd med hjälpen
Dexters laboratorium 67
Postad: 6 okt 14:59

Letala alleler hos pärlor

Hej!

Just nu arbetar jag med laborationen "Letala alleler hos pärlor": Den information som är nödvändig för att förstå vad jag håller på med ser ni nedåt. (Laborations handledningen) :

Här får du chansen till fördjupning av genetiska begrepp och evolutionens verkningssätt.

Börja med att läsa korresponderande kapitel i boken så att du känner dig förberedd och att du har förståelse för relevanta fenomen och begrepp så som: alleler, fenotyp, genotyp, homozygot, heterozygot, klyvningstal samt kunskap om naturligt urval och evolution. 

Material

En bägare med 25 röda och 25 vita pärlor (eller liknande färgade prylar som är samma form) och två tomma bägare för de pärlor som tagits bort. De röda pärlorna representerar letala (dödliga) alleler, de är recessiva (a). Denna allel kodar för en dödlig sjukdom i detta fallet. Den normala allelen, de vita pärlorna, är dominant. Denna allel bär ej på anlag för sjukdomen. Det går förstås bra att använda andra färger, det viktiga är att veta hur de är definierade.

Metod

       I. Ta två pärlor åt gången utan att titta. Ta bort letala kombinationer (två röda pärlor, aa, är en letal kombination). Fortsätt att ta två pärlor åt gången tills bägaren är tom. Gör upp en lista över de genotyper du får, fyll sedan i tabellen för varje generation. 

     II.   Sätt tillbaka de ”överlevande” individerna i bägaren och börja producera nästa generation. Skriv upp genotyperna, kom ihåg att ta bort de letala kombinationerna.   

    III.  Upprepa proceduren så många gånger som du tycker att det är motiverat.

Jag har utfört laborationen och fått följande resultat:

Utifrån resultatet som jag fick måste jag svara på några frågor: 

Frågorna som jag sitter fast vid är:

1. Vad är klyvningstalet för generation 1 i ditt försök?

Jag är inte säker här men jag tror att klyvningstalet blir 5:15:5 eftersom vi har 5 friska(har 2 dominanta friska alleler): 15 friska som är heterozygoter: 5 döda (har 2 recessiva letala alleler). Detta klyvningstal kan förkortas från 5:15:5 till 1:5:1. Stämmer detta? och om inte hur måste jag göra?

2. Varför förändras talförhållandena allt eftersom i de olika generationerna?

 Talförhållandena ändras i generationerna eftersom de personer som får (2 recessiva letala alleler) dör och därför blir antalet dödliga alleler färre ju mer nya generationer uppkommer. Och när antalet dödliga alleler blir mindre så blir antalet döda mindre också och därför ändras tal förhållanden. 


3. På vilka sätt avviker experimentet från verkligheten? Försök att komma på åtminstone tre saker som gör att det är annorlunda i verkligheten. 

När det gäller denna fråga så tror jag att experimentet avviker från verkligheten när det gäller antalet alleler. I verkligheten finns det många alleler som ger olika fenotyper och egenskaper och därför rör försöket genetiken på en väldigt mindre skala. I verkligheten finns det enormt många alleler och det är inte så att antalet dödliga och friska alleler är lika stora i verkligheten. I verkligheten är antalet alleler av både sorterna inte lika stora och därför kan detta kan leda till att det antingen blir svårt att bli sjuk (få den dödliga allelen) eftersom den inte finns hos många människor eller så kan det istället vara så att ännu fler blir sjuka eftersom allelen är mer vanlig hos människor.

En annan sak jag tänkte på är att inte alla de som har två recessiva alleler kan nödvändigtvis dö ut. En del kan överleva på grund av olika faktorer. Det som inte tas beaktas vid detta experiment är att det kan finnas miljöfaktorer som kan påverka de som har den recessiva allelen. Det kan t.ex. vara så att de som har två recessiva letala alleler dör på grund av en specifik miljö faktor som kan undvikas. Eller så kan det vara tvärtom, det vill säga att de även de heterozygoter som har en allel av den dödliga versionen kan dö på grund av miljöfaktorer som utlöser sjukdomen.

Den tredje anledningen till varför försöket avviker från verkligheten antar jag är eftersom i verkligheten så styrs vissa egenskaper "fenotyper" av flera gener samtidigt. Som sagt en allel är en gen variant, och varje människa har 2 alleler av en gen. Om flera alleler (genvarianter) samarbetar (samarbetar med den letala allelen) för att ge upphov till denna fenotyp så kan chansen att få sjukdomen minska för att det är inte bara 2 stycken alleler som kodar för samma egenskap och på så sätt går det aldrig att säga om den dödliga allelen som fås verkligen orsakar sjukdom eller inte.

Kan jag få er hjälp!? Tycker ni att svaren rimliga och om inte hur kan de förbättras?

Ber om ursäkt för det långa inlägget, tänkte att det skulle vara bättre om jag anger mina svar direkt så att ni förstår hur jag tänker och resonerar. 

 

Bästa hälsningar 

Dexter

Svara Avbryt
Close