Betapred 39
Postad: 15 maj 16:27

Lex sara

Hur gör man en anmälan? vad går att anmäla? Vem får anmäla? Hur går anmälan till???????????

min lärare gick igenom detta lite snabbt i klassen här om dagen men tyckte det var så sjukt svårt att hänga med och nu är ligger jag efter. Hjälp?!?!?

Wikipedia skriver följande om Lex Sarah

3 § Den som fullgör uppgifter inom socialtjänsten eller vid Statens institutionsstyrelse ska genast rapportera om han eller hon uppmärksammar eller får kännedom om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande, som rör den som får, eller kan komma i fråga för, insatser inom verksamheten.

Rapporteringsskyldigheten fullgörs

  • i yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet till den som bedriver verksamheten,
  • i verksamhet vid Statens institutionsstyrelse till ledningen, och
  • i övrigt till berörd socialnämnd.

Enskilda, anhöriga och allmänhet kan inte göra en lex Sarah-anmälan.

Anställda ska rapportera missförhållanden till den som bedriver verksamheten. Information om rapporteringsskyldigheten ska ges av den som bedriver verksamheten. Ett allvarligt missförhållande eller en påtaglig risk för det ska i sin tur av verksamheten anmälas till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

För vårdgivare finns en motsvarande reglering i den s.k. Lex Maria, d.v.s. 6 kap. 4 § i lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (f.o. m 1 januari 2011 Patientsäkerhetslagen).

Läs gärna även vad IVO skriver om Lex Sarah-anmälningar här, och skriv här i tråden om något känns oklart. :)

Svara Avbryt
Close