5 svar
46 visningar
mattegeni1 2664
Postad: 22 okt 2020 10:32

Lika antal formelenhet

vad menas med lika antal "formelenhet" betyder det att två ämen har lika många atomer?

Smaragdalena 57479 – Lärare
Postad: 22 okt 2020 11:05

Nej. Det är som "molekyl" men inte bara för molekyler utan även för t ex salter. En formelenhet NaCl är en natriumjon och en kloridjon. En formelenhet kalciumfosfat är 3 kalciumjoner och 2 fosfatjoner. En formelenhet vatten är en vattenmolekyl.

mattegeni1 2664
Postad: 22 okt 2020 11:55
Smaragdalena skrev:

Nej. Det är som "molekyl" men inte bara för molekyler utan även för t ex salter. En formelenhet NaCl är en natriumjon och en kloridjon. En formelenhet kalciumfosfat är 3 kalciumjoner och 2 fosfatjoner. En formelenhet vatten är en vattenmolekyl.

Men vad är det som är lika då är det lika många molekyler eller vad är det dom har lika jag förstår inte försök att förklara till någon nybörjare i kemi som inte kan något förstår inte kemi språk riktigt

Smaragdalena 57479 – Lärare
Postad: 22 okt 2020 13:29

Vad var det du inte förstod med den här förklaringen:

En formelenhet NaCl är en natriumjon och en kloridjon. En formelenhet kalciumfosfat är 3 kalciumjoner och 2 fosfatjoner. En formelenhet vatten är en vattenmolekyl.

Jag tror inte att det går att förklara enklare. Behöver du fler exempel?

Vad är det du tror skall vara lika?

mattegeni1 2664
Postad: 23 okt 2020 08:51
Smaragdalena skrev:

Vad var det du inte förstod med den här förklaringen:

En formelenhet NaCl är en natriumjon och en kloridjon. En formelenhet kalciumfosfat är 3 kalciumjoner och 2 fosfatjoner. En formelenhet vatten är en vattenmolekyl.

Jag tror inte att det går att förklara enklare. Behöver du fler exempel?

Vad är det du tror skall vara lika?

ett exempel på hur en formelenhet ser ut och ett exempel på hur det inte ska se ut 

Smaragdalena 57479 – Lärare
Postad: 23 okt 2020 15:29

Du har redan fått tre exempel på formelenheterm- två gånger. Här kommer de en tredje gång, denna gång med själva formlerna tillagda:

En formelenhet natriumklorid NaCl är en natriumjon och en kloridjon. En formelenhet kalciumfosfat Ca3(PO4)2är 3 kalciumjoner och 2 fosfatjoner. En formelenhet vatten H2O är en vattenmolekyl.

Svara Avbryt
Close