2 svar
30 visningar
Gloson1 179
Postad: 12 jan 11:20 Redigerad: 12 jan 20:46

Lika löser lika

Jag vet innebörden av "lika löser lika". Men kan man säga att, om vi exempelvis tar ammoniak och metanol som exempel, följande gäller: Ju fler vätebindningar/dipol-dipol bindningar som skapas mellan två ämnen, ju lättlösligare är det? Ammoniak binder med 4 bindningar (har inte kolla in vilka) med vatten, och metanol binder med 3.

Skiftar lättlöslighet även beroende på vilken bindning de två ämnerna binder med?

mag1 8738
Postad: 12 jan 12:03
Gloson1 skrev:

Skiftar lättlöslighet även beroende på vilken bindning de två ämnerna binder med?

Ja, men det är inte endast bindningstyperna som påverkar.

Just starkare bindningarna är, desto stabilare blir de. Men blir de för starka, som i en kristall, rör sig inte partiklarna längre bort från varandra.

Och ju fler bindningar samtida bindningar, desto starkare interaktion mellan partiklarna.

 

Lösligheten är en summa av alla attraherande "bindande" interaktioner (t.ex. vätebindningar mellan hydroxigrupper och vatten), minus alla "repellerande" interaktioner (t.ex. polär mot opolära kontakter, som vatten mot alkaner).

Det är inte tillåtet att ha flera trådar om samma fråga, eftersom det kan orsaka dubbelarbete och förvirring. Diskussionen fortsätter i den andra tråden, och denna tråd låses. /moderator 

Tråden är låst för fler inlägg

Close