5 svar
79 visningar
Lambertssons 7
Postad: 21 aug 23:11

likhet mellan (a+b-c)(a-b+c)(-a+b+c) ≤ abc

Hej, jag har problem med följande fråga:

Låt a,b och c  vara längder av sidorna i en triangel. Visa att

    (a+b-c)(a-b+c)(-a+b+c) ≤ abc
När inträffar likhet?

Jag vet inte riktigt vart jag ska börja. Jag har försökt utveckla vänsterled men jag får inget jag känner jag kan fortsätta med.

Arktos 3383
Postad: 22 aug 01:02

Om  a,  b,  c  är sidor i en triangel så måste de vara positiva tal.
Dessutom måste triangelolikheten vara uppfylld, dvs
            a+b > c   och   a+c > b   och   b+c > a  .
Om det kan vara till någon hjälp.

Lambertssons 7
Postad: 22 aug 17:04

Tack! Jag förstår att de måste vara positiva och jag kan se att likheten inträffar när a = b = c men jag har svårt att räkna fram något bevis till olikheten.

Arktos 3383
Postad: 22 aug 17:37

Men då har du ju besvarat din fråga!
När  a = b = c > 0  gäller likhet i uttrycket.

Sedan var det uppgiften i texten:
Visa att olikheten gäller!

Intressant att utgå från att  a = b = c > 0
och undersöka vad so händer när två av dem är lika 
och den tredje aningen större (eller mindre)än de övriga.

Lambertssons 7
Postad: 27 aug 17:49

Tack för detta men jag hänger fortfarande inte helt med på hur detta ska bli ett bevis. Jag kan hitta exempel men inget bevis tycker jag

Arktos 3383
Postad: 28 aug 11:22

Har du provat?
Ersätt  a  med  c
Ersätt  b  med  c
Ersätt  c  med  c+h

"Nya abc"  blir då  c2(c+h)

Vad blir "nya produkten" av de tre parenteserna  i vänstra ledet i uttrycket?
Är den mindre än "Nya abc" ?

---------------
Varifrån kommer uppgiften?
I vilket samanhang dyker den upp?

Svara Avbryt
Close