3 svar
732 visningar
Milano32 2
Postad: 31 mar 2022 18:03

Likviditetsbudget för Ragazoni

Ragazoni AB importerar digitala läsplattor från Asien. Försäljningen sker till stormarknader, bensinstationer etc.

Intäkter
Varuförsäljning: 20 000 000 kr

Kostnader
Varuinköp: 11 000 000 kr
Frakt: 1 000 000 kr
Resor: 500 000 kr
Personal: 4 900 000 kr
Lokalhyra: 300 000 kr
Reklam: 460 000 kr
Avskrivningar: 250 000 kr
Räntor: 90 000 kr
Summa kostnader: 18 500 000 kr

1a) Gör en likviditetsbudget
Gör en likviditetsbudget för årets första tre månader med hjälp av följande upplysningar (bortse från moms).

Använd tablån nedan.

Ingående likvida medel är 800 000 kr.
Företagets inbetalningar från kunderna beräknas till 1/16-del per månad av årsförsäljningen under första kvartalet. Kredittiden är 30 dagar. För januari beräknas inbetalningarna från försäljningen i december till 1 700 000 kr.
Betalning för varor och frakt/spedition beräknas till 1/10 av årskostnaden per månad. Betalning sker kontant.
Utbetalning för resor beräknas till 200 000 kr i januari.
Betalning av personalkostnaderna är jämnt fördelad över årets månader.
Lokalkostnaderna betalas varje månad.
Betalning för reklam ska göras i februari med 180 000 kr.
Betalning för ränta, 30 000 kr, och amortering, 50 000 kr, ska göras i januari.

Hur jag har löst uppgiften:

Inbetalningar                   Jan                                        Feb                                       Mars

Varuförsäljning:               1 250 000kr                     1 250 000 kr                        1 250 000 kr

Dec inb:                             1 700 000 kr         

Summa Inb:                     2 950 000 kr                    1 250 000 kr                         1 250 000 kr

Utbetalningar

Kontantköp:                     1 200 000 kr                      1 200 000 kr                         1 200 000 kr                      

Resor:                                  200 000 kr      

Personalkostnad:             408 333 kr                        408 333 kr                             408 333 kr

Lokalhyra:                             25 000 kr                           25 000 kr                                25 000 kr 

Reklam:                                                                           180 000 kr 

Ränta:                                    30 000 kr 

Amortering:                          50 000 kr 

Summa Utb:                     1 913 000 kr                     1 813 000 kr                            1 633 333 kr

Under/överskott:            1 036 667 kr                      - 563 333 kr                               - 383 333kr

Ingående behålln:           800 000 kr                      1 836 667 kr                             1 273 334 kr

Utgående behålln:        1 836 667 kr                      1 273 334 kr                             890 001 kr      

 

Detta är en viktigt uppgift men kan inte bli säker på om den stämmer helt så hade uppskattat er hjälp så mycket tack på förhand!                      

Hanin89 5
Postad: 28 okt 2022 10:27

Jag svarade samma dig men jag undrar om försäljning i januari är bara 1 700 000 eftersom kunder har 30 dagar för att betala 1 250 000 som kanske dröja till februari   , eller hur ? kan du hjälpa mig med detta

Arktos 4196
Postad: 28 okt 2022 11:32

Jag håller med.
Betalningen för en viss månads försäljning  kommer först nästa månad.
Januari månads försäljning betalas först i februari  etc

YahyaLhe 2
Postad: 9 aug 2023 06:26 Redigerad: 9 aug 2023 06:28

Undrar bara om hur gick det med uppgiften? saknades information? eller fick du rätt i hela?

Jag tror att du borde ta bort 1250000 från januari och ersätta det med 17000000, eftersom det är 30 dagar kredittid.

Svara Avbryt
Close