3 svar
28 visningar
RAWANSHAD 220
Postad: 11 feb 2019

Limt

Jag vet att när  limt f(x) = 0/0 eller inf/inf när x går mot a  ska använda lobital roll och derivera både täljare och närmare sen löser det. Men jag försöker med 2 funktioner

[Xsin(x])/[(x+sin(x)]^2 x går mot +inf -inf. Och 0

[(1+x)^(1/2)]-[2x]^(1/2)]/[x^2- x] när x går mot 1

Vad det gäller första uppgiften: Börja med att undersöka om L'Hospitals regel kan användas här. Är funktionerna kontinuerliga och deriverbara då x = 1? Jo, men det verkar gå bra. 

f'(x)=12x+1-12xg'(x)=2x-1

Insättning av x = 1 i funktionerna ger att f'(1)=122-12=-122 och g'(1)=2-1=1. Vad blir då gränsvärdet?

Angående den andra frågan: Här ska inte L'Hospital användas. Dividera alla termer med den dominerande faktorn, och förenkla. 

RAWANSHAD 220
Postad: 12 feb 2019

 Är jag testar med inf blir det.  [Inf * ?)] /[(inf+?)^2] det betyder limt saknas

Hur har du fått det? :) Börja med att identifiera den dominerande faktorn. Vilken är det? Vad får du om du dividerar alla termer med denna? 

Svara Avbryt
Close