1 svar
15 visningar
Liam Gutegård 15
Postad: 15 nov 14:07

Linjär Algebra, Vektorer

Hej. Min fråga lyder:
Låt u = (2, 3) och v = (1, 2, -2)
a) klarad
b) klarad
c) Bestäm den vektor u" som är ortogonal mot u' och uppfyller att u = u' + u".

Jag har kommit fram till att u' = 7/5 (2, 1)

I facit står det att u" = 4/5 (-1, 2), men jag förstår inte hur jag ska räkna.

Liam Gutegård 15
Postad: 15 nov 14:08

Jag har just nu skrivit att u" = (2, 3) - (7/5(2, 1)

Svara Avbryt
Close