1 svar
49 visningar
Feswa 422
Postad: 23 okt 2021 16:22

Litteraturhistoria

Hej, jag undrar varför de isländska sagornas stil var så avskalad?

mothmira 1
Postad: 24 okt 2021 12:39

"Kännetecknande för sagastilen är den lakoniska och avskalade berättartekniken som enligt
Enoksen (2004) härledas till den fatalistiska syn som människorna hade på livet och sina egna
öden."

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:160254/FULLTEXT01.pdf

"Typiskt för de isländska sagorna är att de är skrivna på prosa, och har en knapp och kärv ton. Personerna är fåordiga och beskrivs utifrån, genom vad de säger och gör. Det finns ingen inre skildring av människorna. För att uppfatta de starka känslorna och det psykologiska förloppet får man läsa mellan raderna."

http://fugomat.fuv.se/Svenska_B_CFL/svenskab/2medeltiden/2d.html

Svara Avbryt
Close