7 svar
47 visningar
Jossqn är nöjd med hjälpen
Jossqn 103
Postad: 21 maj 19:30

Ljudets hastighet

Jag behöver hjälp med följande uppgift;

Två små högtalare är uppställda sida vid sida med ett avstånd på 60,0 cm från
varandra.
En elev befinner sig på mittpunktsnormalen till sträckan mellan högtalarna och
6,0 m på det vinkelräta avståndet till högtalarna. Högtalarna är kopplade till
samma tongenerator som avger en ton med frekvensen 5,7 kHz.
a) När eleven flyttar sig 0,60 m rakt åt höger hör han ett nytt ljudmaximum.
Bestäm ljudets hastighet.

b) Eleven flyttar sig ytterligare 30,5 cm åt höger. Bestäm vad eleven nu hör

 

Min tankeprocess i a) är följande:

1. Om högtalarna skulle ställas 0,5 våglängd ifrån varandra skulle eleven inte höra ett ljudmaximum när hen flyttar sig 0,6m, då eleven skulle befinna sig på en plats med destruktiv interferens. Jag antar då att högtalarna är ställa 1 våglängd ifrån varandra, och att 0,6 är våglängden. 

2. Av informationen som framkommer räknar jag ut hastigheten enligt v=f*våglängd som blir 5700*0,6=3420 m/s

I facit står det att hastigheten är 340m/s och då undrar jag om det ens är meningen att man ska ha beräkningar eller om man endast ska skriva ljudets hastighet i luft? 

Pieter Kuiper Online 2403
Postad: 21 maj 19:40
Jossqn skrev:

Min tankeprocess i a) är följande:

Rita först.

Jossqn 103
Postad: 22 maj 14:54

Jag har ritat men kan tyvärr inte visa då min telefon inte har en fungerande kamera. Jag föreställer mig situationen ungefär som en liksidig triangel, där 2 hörn representerar högtalarna, och det tredje hörnet är elevens position. 

Jossqn skrev:

Jag har ritat men kan tyvärr inte visa då min telefon inte har en fungerande kamera. Jag föreställer mig situationen ungefär som en liksidig triangel, där 2 hörn representerar högtalarna, och det tredje hörnet är elevens position. 

Varför liksidig? Det står i uppgiften att basen (mellan högtalarna) är 60,0 cm och höjden (där eleven befinner sig) är 6,0 m.

Jossqn 103
Postad: 22 maj 17:41

Nyckelord - UNGEFÄR. Förstår att eleven står längre bort från högtalarna men försökte bara måla upp en bild. 

En liksidig triangel kan inte ha en höjd som är ens UNGEFÄR 10 ggr så lång som basen - du menar nog en likbent triangel, det är inte samma sak som liksidig!

Jossqn 103
Postad: 22 maj 18:14 Redigerad: 22 maj 18:14

Ok

Så som uppgiften är formulerad  borde det inte finnas något annat ljudmaximum mellan "mitt fram" och "0,60 m till höger". Hur stor är vägskillnaden (mätt i våglängder) i punkten "mitt  fram"? Hur stor är vägskillnaden (mätt i våglängder) i punkten "0,60 m till höger"?

Svara Avbryt
Close