2 svar
36 visningar
Qetsiyah 4787 – Volontär digitala räknestugor
Postad: 22 nov 2020 Redigerad: 22 nov 2020

Ljusets natur

Hej, jag blir inte så övertygad om ljusets elektromagnetiska natur.

(för en enda ljusstråle:) Det finns alltså ett magnet och elektriskt fält utan att det finns någon magnet eller elektrisk laddning involverad? Och fälten alstrar varandra? Det elektriska fältet varierar med t och har utberedning i två riktningar (inom ett plan), samma för magnetfältet och de är ortogonala mot varandra och utberedningsriktningen.

E och B fältet har, samtidigt som de uppfyllet kraven ovan, frihet att vara orienterade mellan 0 och 360 grader? Ljus från tex en strålkastare har alla samma riktning, men har en blandning mellan alla möjliga orientationer? Orientationen är ändras inte för varje individuell stråle?

Peter 450
Postad: 22 nov 2020

En ström genom en ledare orsakar ett magnetiskt fält kring ledaren (Ørsted). Det "finns ingen" magnet där heller.

En elektron har 2 egenskaper laddning och spin (=magnetiskt dipolmoment). Det vill säga den besitter både elektriska och magnetiska egenskaper. Ljus skapas av laddningar som ocillerar med "rätt" frekvens. D.v.s. en ocillerande elektron ger ett ocillerande E- och B-fält. Där ljuset skapas finns det alltså både "en magnet" och "en laddning". Sen propagerar "fältstörningen" orsakad av accelerationen i ocillationen med ljusets hastighet.

En kul förklaring på den transversella egenskapen hittade jag här (första svaret).

Ebola 1879
Postad: 22 nov 2020

Att hantera ljus som en partikel, en stråle, ett fält och en sfärisk våg är helt olika saker. Försök inte blanda ihop dem.

Svara Avbryt
Close