1 svar
36 visningar
rcbil 12
Postad: 5 apr 13:33 Redigerad: 5 apr 13:51

Logaritmer 1

När polisen hittar ett skelett måste de kunna avgöra när i tiden personen ifråga har avlidit. Var det 10 år sedan eller är det ett skelett från stenåldern någon hittat? Kol-14-metoden utvecklades i slutet av 1940-talet av professor Willard Frank Libby. Metoden var ett stort framsteg och möjliggjorde helt nya åldersbestämningar t ex inom arkeologin. Libby fick nobelpriset i kemi år 1960 för sitt arbete.


I den övre atmosfären bildas genom den kosmiska strålningen en radioaktiv kolatom, kol-14. Den mängd kol som ingår i alla levande organismer (växter, djur och människor) utgörs till en viss bestämd del av kol-14. Resten av kolet är den stabila kol-12.


När en organism dör tillförs inga nya kolatomer via näringsintag. Halten av kol-14 kommer därför att avta exponentiellt. Kol-14 sönderfaller med halveringstiden        5 730 år.

Genom att mäta halten av kol-14 i ett gammalt föremål, kan vi uppskatta dess ålder. Metoden förutsätter att halten av kol-14 i atmosfären varit konstant.

För radioaktivt sönderfall kan vi använda formeln

 y=y0*0,5^(x/T) eller y=y0*2^(-x/T)                  y=mängd kol-14         y0=urspunglig mängd      x=tiden i år       T=halveringstiden i år

Beräkna halten av kol-14 efter 2000 år om halten är 1 från början.

Jag vet inte hur man börjar och hur man får svar


Siffra tillagd i rubriken, för att särskilja trådarna från varandra. /Smutstvätt, moderator 

Hur långt har du kommit med uppgiften? 

Svara Avbryt
Close