5 svar
61 visningar
Melissaa 55
Postad: 9 dec 2021 13:14

lös ekvationen

Hej!

Jag behöver hjälp med denna uppgift sinx*sin2x+cosx*cos2x=cosx

Jag tänkte såhär: VL= 0*2sinxcox?2cos^2x-1 

Kan inte komma vidare eller jag vet inte om jag har gjort rätt

Yngve 38304 – Livehjälpare
Postad: 9 dec 2021 13:18 Redigerad: 9 dec 2021 13:19

Nej var får du faktorn 0 ifrån och vad betyder frågetecknet?

Förslag: Titta på formlerna för "dubbla vinkeln" och se om du hittar något där som kan leda dig framåt.

Melissaa 55
Postad: 9 dec 2021 14:30

Jag har skrivet frågetecken fel jag skulle skriva + 

och 0 har fått att sinx är 0

Yngve 38304 – Livehjälpare
Postad: 9 dec 2021 14:40

Varför är sin(x) lika med 0?

Du kanske har ett resonemang som du inte skriver ner?

Melissaa 55
Postad: 10 maj 2022 11:29

jag tänker med börja räkna vl: sinx*2sinx*cosx+cosx*cos^2-sin^2= sinx*2sinx*cosx+cosx*1

jag vet inte om jag har löst rätt

Yngve 38304 – Livehjälpare
Postad: 10 maj 2022 12:59

Det stämmer inte. Du glömmer parenteser och att skriva ut vinkeln x. Så här borde det stå:

sinx*2sinx*cosx+cosx*(cos^2(x)-sin^2(x))

Nästa steg är inte heller rätt eftersom det som står innanför parenteserna inte är lika med 1:

= sinx*2sinx*cosx+cosx*1

Jag föreslår att du till att börja med endast skriver om sin(2x) som du gjort och att du sedan samlar alla termer på ena sidan av likhetstecknet.

Du ser då att cos(x) är en gemensam faktor i alla termer och att du då kan bryta ut den faktorn. Använd sedan nollproduktmetoden för att dela upp ekvationen i två enklare delar.

Svara Avbryt
Close