22 svar
135 visningar
Päivi 5547 – Avstängd
Postad: 13 nov 2017 08:04

Lös ekvationen exakt

Päivi 5547 – Avstängd
Postad: 13 nov 2017 08:05

Yngve Online 35633 – Livehjälpare
Postad: 13 nov 2017 08:21 Redigerad: 13 nov 2017 08:24
Päivi skrev :

Hej Päivi.

1. Använd fler parenteser. Skriv lg((1-x)(1+x)) istället för lg(1-x)(1+x), som ju betyder lg(1-x) * (1+x).

2. Du har gjort ett slarvfel på rad 3. Hittar du det?

 

I övrigt ser det bra ut. Men du är inte klar än.

Du behöver kontrollera dina lösningar.

Päivi 5547 – Avstängd
Postad: 13 nov 2017 08:23

Ska lg också sättas in i parentesen, Yngve? 

Yngve Online 35633 – Livehjälpare
Postad: 13 nov 2017 08:28
Päivi skrev :

Ska lg också sättas in i parentesen, Yngve? 

Nej.

Jämför argumentet till lg i VL på rad 2 och 3.

De skiljer sig åt. Konjugatregeln.

Päivi 5547 – Avstängd
Postad: 13 nov 2017 08:31

Då ser jag inte det. 

Päivi 5547 – Avstängd
Postad: 13 nov 2017 08:34

Päivi 5547 – Avstängd
Postad: 13 nov 2017 08:36

Då vet inte jag hur det ska vara. 

Päivi 5547 – Avstängd
Postad: 13 nov 2017 08:45
Yngve skrev :
Päivi skrev :

Hej Päivi.

1. Använd fler parenteser. Skriv lg((1-x)(1+x)) istället för lg(1-x)(1+x), som ju betyder lg(1-x) * (1+x).

2. Du har gjort ett slarvfel på rad 3. Hittar du det?

 

I övrigt ser det bra ut. Men du är inte klar än.

Du behöver kontrollera dina lösningar.

Något slarv fel hittar jag inte, Yngve. 

Smaragdalena Online 73480 – Lärare
Postad: 13 nov 2017 08:47

Nej, det är inte samma sak. 

(1-x)(1+x) = 1-x2(1-x)(1-x) = (1-x)2

Päivi 5547 – Avstängd
Postad: 13 nov 2017 08:47

Päivi 5547 – Avstängd
Postad: 13 nov 2017 08:55

Smaragdalena Online 73480 – Lärare
Postad: 13 nov 2017 09:04

lg((1-x)(1+x)) = lg(0,75)lg(1-x2) = lg(0,75)1-x2= 0,75 Sedan är det rätt

(fast jag skulle multiplicerat med -1 en rad tidigare, men det är en smaksak)

Päivi 5547 – Avstängd
Postad: 13 nov 2017 09:10

Man ska ha parentes både i höger och vänster ledet då? 

Smaragdalena Online 73480 – Lärare
Postad: 13 nov 2017 09:28

Parenteserna i HL är inte helt nödvändiga, men det är nödvändigt att alla parenteser sitter rätt i VL.

Albiki 5096 – Fd. Medlem
Postad: 13 nov 2017 10:14

Hej Päivi!

Du vill finna de reella tal ( x x ) som är sådana att

    lg(1-x)+lg(1+x)=lg0.75 \lg(1-x) + \lg(1+x) = \lg 0.75 .

Innan du påbörjar din lösning av ekvationen ska du titta på den och fundera på vilka x x som kan komma ifråga; med andra ord, fundera på för vilka x x som ekvationen är definierad. 

Eftersom logaritmfunktionen lg \lg bara kan appliceras på tal som är strikt positiva, så måste det vara så att 1-x>0 1-x>0 och att   1+x>0 1+x>0 ; detta är samma sak som att -1<x<1 -1<x<1 . (Kontrollera att detta stämmer!)

Under förutsättningen att talen x x ligger någonstans mellan -1 -1 och 1 1 kan du nu ge dig i kast med att finna dem. 

Steg 1. Använd en logaritmlag för att skriva lg(1-x)+lg(1+x)=lg{(1-x)(1+x)} \lg(1-x) + \lg(1+x) = \lg\{(1-x)(1+x)\} .

Steg 2. Använd Konjugatregeln för att skriva (1-x)(1+x)=1-x2. (1-x)(1+x) = 1-x^2.

Steg 3. Använd det faktum att 10lgy=y 10^{\lg y} = y (där y y är ett godtyckligt positivt tal) för att skriva om ekvationen lg(1-x2)=lg0.75 \lg(1-x^2) = \lg 0.75 till andragradsekvationen 1-x2=0.75. 1-x^2 = 0.75.

Steg 4. Skriv om ekvationen till 0.25-x2=0 0.25 - x^2 = 0 , och notera att eftersom 52=25 5^2 = 25 så kan du använda Konjugatregeln igen för att skriva ekvationen som (0.5-x)(0.5+x)=0 (0.5-x)(0.5+x) = 0

Du ser nu att det finns två tal som uppfyller denna ekvation och dessa är x=0.5 x=0.5 och x=-0.5 x=-0.5 ; du ser även att båda talen är giltiga lösningar eftersom de ligger mellan -1 -1 och 1 1 .

Albiki

Päivi 5547 – Avstängd
Postad: 13 nov 2017 10:28

Detta var bra Albiki som du skrev. 

Yngve Online 35633 – Livehjälpare
Postad: 13 nov 2017 12:16

Hej Päivi. Jag fortsätter envist att påpeka dina slarvfel.

1. Du glömde "g" i lg (blåmarkerat)

2. Du har subtraherat 1 från HL utan att göra det från VL (rödmarkerat). Det innebär att rad 2 inte säger samma sak som rad 1. Rad 2 och rad 1 har olika lösningar.

3. Men på rad 3 har du skrivit rätt igen (grönmarkerat).

Päivi 5547 – Avstängd
Postad: 13 nov 2017 12:29

Varför måste det vara två parenteser undrar jag, när det gäller konjugat? 

lg ((1-x)(1-x^2))? Kan du besvara Yngve denna fråga. Ska jag sedan visa ett kort till dig om detta som du nu tar upp med mig? 

Yngve Online 35633 – Livehjälpare
Postad: 13 nov 2017 12:42 Redigerad: 13 nov 2017 12:48
Päivi skrev :

Varför måste det vara två parenteser undrar jag, när det gäller konjugat? 

lg ((1-x)(1-x^2))? Kan du besvara Yngve denna fråga. Ska jag sedan visa ett kort till dig om detta som du nu tar upp med mig? 

Det är inte för att det är konjugat som det behövs två parenteser, utan det är för att visa vad som är argumentet till funktionen lg.

För att ange vad funktionens argument (beroende variabel) är så ska man innesluta den i parenteser, precis på samma sätt som man gör med andra funktioner i allmänhet. På det sättet är det tydligt var argumentet börjar och slutar.

Ett par exempel:

  • f(x)(y) betyder f(x)*y och inte f(x*y).
  • g(a-1)(a+3) betyder g(a-1)*(a+3) och inte g((a-1)*(a+3))
  • sin(x+5)(x-3) betyder sin(x+5)*(x-3) och inte sin((x+5)*(x-3)).
  • lg(5-1)(5+1) betyder lg(4)*6 och inte lg(24)
  • lg 5 + x + x^2 är egentligen fel att skriva, men om man ändå skriver det så betyder det lg(5) + x + x^2 och inte lg(5+x+x^2).

Jag tycker att man, för att vara tydlig och för att minska risken flr slarvfel, alltid ska använda parenteser för argumentet till funktioner.

Jag tycker till exempel att man ska skriva lg(5) istället för lg 5.

Förstår du varför det behövs två parenteser?

Päivi 5547 – Avstängd
Postad: 13 nov 2017 12:58

Det står så i böckerna att det är utanför parentes. Det är inte konstigt att man inte kan veta sådant. 

Ställer jag fråga om sådant här. Jag vill veta för att kunna veta att jag kan undvika slarvfelen. Vet jag inte det, är det svårt göra som en annan önskar. 

Jag vill lära allting utantill. Det tar lite tid, innan det sätter sig. Med en gång gör det inte. Lite övning hjälper till. 

Yngve Online 35633 – Livehjälpare
Postad: 13 nov 2017 13:03
Päivi skrev :

Det står så i böckerna att det är utanför parentes. 

 

Nu tror du att vi är tankeläsare igen Päivi

Drt går inte att förstå vad du menar.

Skriv hela meningar med sammanhang . Ge gärna exempel med bild från boken på vad du menar.

Vad står det i boken och vad är det som är "utanför parentes"?

Päivi 5547 – Avstängd
Postad: 13 nov 2017 20:46

Titta den andra tråden Yngve!

Svara Avbryt
Close