6 svar
25 visningar
Hejhej! 638
Postad: 9 sep 18:08

Lös ekvationen z^4-2z+4=0

Hej! Jag försöker lösa fråga 9 men får inte till det:(

Så hör ser frågan ut:

Så här har jag tänkt:

Här är facit:

Tack på förhand!

Mohammad Abdalla 1235
Postad: 9 sep 18:27

Bra början!

Du kan fortsätta så:

Du har kommit fram till att

 t=1±3i         z2=t=1±3i z21=1+3i z22=1-3i För att du ska få fram vad z är så kan du skriva 1+3i respektive  1-3i i polär form. Sen kan du använda formeln för kvadratrötter.

Laguna Online 26176
Postad: 9 sep 18:28 Redigerad: 9 sep 18:29

Ansätt z = a+bi.

z2 är då a2-b2 +2abi.

Här har vi a2-b2 = 1 och 2ab = 3\sqrt{3}.

Hejhej! 638
Postad: 10 sep 13:04

Jag testade att ansätta z till a+bi nu och får fram att b = +-2i och a =+-√3i så att

Z = +-√3i +-2 

Vet inte vad jag gör fel?:(

Hejhej! 638
Postad: 10 sep 13:12 Redigerad: 10 sep 13:12

Jag testade även att skriva de på polär form och fick:

(z1)^2 = 1+ 3i =  2(cosπ/3+ isinπ/3)

(z2)^2 = 1- 3i =  2(cos-π/3+ isin-π/3)

Jag förstår dock inte hur jag ska fortsätta här ifrån?

Laguna Online 26176
Postad: 10 sep 13:37 Redigerad: 10 sep 13:37

2ab=32ab=\sqrt{3} ger a=3/(2b)a=\sqrt{3}/(2b).

Hejhej! 638
Postad: 10 sep 14:32

Tack det är sant! Jag kommer dock nu fram till att:

a^2-b^2 = 1 <=>

3/(4b^2)-b^2 = 1 <=>

3-4b^4 = 4b^2 <=>

b^4 + b^2 -3/4 = 0 

jag låter b^4 = t^2 och får

t^t + t -3/4 = 0 vilket med pq-formeln ger att:

t = -1/2 +-1 dvs. t1 =-3/2; t2 = 1/2

(b^2 = t1 = -3/2 <=> b =+-3/2i ) men a ska ju vara reell

b^2 = t2 = 1/2 <=> b =+-1/2

Jag får  då att a =+- 3/(2*1/2)=+-6/2

Tack så mycket för hjälpen!

Svara Avbryt
Close