4 svar
44 visningar
Hantek04 5
Postad: 21 nov 2020 Redigerad: 21 nov 2020

Löslighet

Hej, 

Jag har en labbrapport att skriva angående löslighet. Kemi 1. 

Labben gick ut på att vi tog rödbetor, morötter och rödlök lade dem i bägere med vatten och en annan med olj för att sedan se vilka som löse sig och jag behöver hjälp med att skriva labbrapporten, för jag har ingen aninig varför dem löste sig i ena men inte den andra. 

Jag har nyligen gjort en labb om löslighet i vatten och olja, med färgämnena karoten, betanin och anthocyanin. Jag förstår att karoten är ett fett och därmed opolärt. Sedan vet jag att olja också är opolärt för den inehäåller bara kol och väten. Men jag undrar hur jag ska kunna skriva detta lite mer utförligt i slutsatsen, samma gäller även för betanin och anthocyanin som bör lösa sig i vatten. Vad är det liksom som händer när dessa ämnen kommer i kontakt med varandra?

Teraeagle 12227 – Moderator
Postad: 21 nov 2020 Redigerad: 21 nov 2020

Jag tycker att du verkar ha förstått det hela rätt så bra! Du kan gärna hänvisa till regeln ”lika löser lika”, dvs att opolära ämnen löses av opolära lösningsmedel medan polära ämnen löses av polära lösningsmedel. 

Jag brukar beskriva löslighet med ett stort rum där man släpper in ett antal människor varav vissa känner varandra. De som känner varandra börjar prata och hänger i en grupp. De som inte känner varandra blir då kvar i andra delen av rummet och blir då till en egen grupp. Inte för att de känner varandra och vill börja prata, utan för att de som känner varandra redan har stuckit till en annan del av rummet.

Så fungerar det med löslighet också. Opolära ämnen binder till varandra med van der Waals-bindningar, men dessa bindningar uppstår mellan alla sorts ämnen så ett opolärt ämne kan lika gärna binda till ett polärt ämne med den typen av bindning.

Skillnaden är att enbart polära ämnen kan binda med dipol-dipolbindning eller vätebindning till andra polära ämnen, inte till opolära ämnen. Dessa bindningar är starkare än van der Waals-bindningar och är därmed mer energimässigt gynnsamma att bilda. De opolära molekylerna ”stängs ute” och får då nöja sig med att binda med van der Waals-bindning till varandra. På så sätt tenderar opolära lösningsmedel att lätt binda till och lösa upp opolära ämnen medan polära lösningsmedel binder till och löser upp polära ämnen.

Blandar du heptan, vatten och socker kommer sockret att bilda vätebindningar till vattnet. När vattenmolekylerna lägger sig runt sockermolekylerna sker en upplösning. Heptan skulle också kunna binda till sockret med van der Waals-bindningar, men eftersom vätebindningar är starkare är det vattnet som binder till sockret istället. Då stängs heptanmolekylerna ute och tvingas binda till varandra med van der Waals-bindning istället. Då får man en fas som består av en vattenlösning av socker och en fas som består av heptan.

Hantek04 5
Postad: 21 nov 2020

tack så mycket 😊 

Hantek04, det står i Pluggakutens regler att man bara får göra en tråd om varje fråga. Jaghar tagit bort din gamla tråd om samma fråga, eftersom den här hade ett bättre svar.  /moderator

Hantek04 5
Postad: 21 nov 2020

men vad kan jag ha som frågeställning och hypotes?

Svara Avbryt
Close