6 svar
58 visningar
Matbe0408 är nöjd med hjälpen!
Matbe0408 17
Postad: 19 nov 2020

Löslighet, karoten och betanin och anthocyanin.

Hej! 

 

Jag har nyligen gjort en labb om löslighet i vatten och olja, med färgämnena karoten, betanin och anthocyanin. Jag förstår att karoten är ett fett och därmed opolärt. Sedan vet jag att olja också är opolärt för den inehäåller bara kol och väten. Men jag undrar hur jag ska kunna skriva detta lite mer utförligt i slutsatsen, samma gäller även för betanin och anthocyanin som bör lösa sig i vatten. Vad är det liksom som händer när dessa ämnen kommer i kontakt med varandra?

 

Tack!

Vad är det liksom som händer när dessa ämnen kommer i kontakt med varandra?

När vilka ämnan kommer i kontakt med vilka ämnen? Olja med karoten, betanin och anthocyanin? Vatten med med karoten, betanin och anthocyanin? Karoten, betanin och anthocyanin med varandra?

Matbe0408 17
Postad: 19 nov 2020

Ja, i princip alla dem:)

Matbe0408 17
Postad: 19 nov 2020

Eller jag menar då när färgämnena kommer i kontakt med olja/vatten, hänger du med?

I rent vatten är det vätebindningar mellan de olika molekylerna. De polära molekylerna betanin och anthocyanin kan också bilda bilda vätebindningar, så de kan lösa sig i vattnet Det opolära ämnet karoten kan inte bilda starkare bindningar än van der Waals-bindningar, så vattenmolekylerna "släpper inte in dem" eftersom det skulle betyda att antalet vätebindningar skulle bli mindre.

I olja är det van der Waalsbindningar mellan de olika molekylerna. Det innebär att den opolära molekylen karoten kan lsa sig i oljan, men de polära molekylerna betanin och anthocyanin kan bilda vätebindningar till molekyler av sin egen sort men inte till lösnigsmedlet. De löser sig alltså inte i olja.

Matbe0408 17
Postad: 20 nov 2020

Ok, och vi vet att betanin och antocyanin är polära för att de inehåller en OH grupp. Där syret är mer elektronegativt än vätet och på så sätt skapas en dipol där syret är lite mer negativt och vätet lite mer positivt. 

Så alltså om ett ämne kan skapa bindningar med lösningsmedlet löser det alltså sig, för att de blir "ett" med varandra, kan man resonera så? 

Tack!

Ja. Lika löser lika, brukar man säga.

Svara Avbryt
Close