1 svar
33 visningar
Pankakan 18
Postad: 28 mar 14:30

Löslighet mellan opolära och polära ämnen

Har jag förstått rätt om jag tänker att polära ämnen inte kan lösa opolära ämnen på grund av att polära ämnen använder sig av dipol dipol bindningar som huvudsaklig intermolykulär bindning, medan opolära använder disperationskrafter krafter.

 

För att ex ett polärt ämne som vatten ska lösa upp ett opolärt ämne som olja måste vattnet göra intermolykulära bindningar med oljan, men på grund av att olja inte kan göra dipol dipol bindningar måste vattnet "använda sina disperationskrafter", men dessa är för svaga och kan inte lösa upp oljan? 

LillaMy06 5
Postad: 7 apr 13:06

Ja, det stämmer. För att de ska kunna lösa sig i varandra krävs gemensamma intermolekylära bindningar. Eftersom polära och polära ämnen och opolära ämnen inte delar intermolekylära bindningar (van der Waals är gemensam, men är så svag att vi kan bortse från det) kan de inte binda till varandra och därmed inte lösa sig i varandra. 

I ditt exempel: Vatten binder främst till andra molekyler med dipol-dipol och vätebindning. Den kommer att binda till oljan också med van der Waalsbindningar, men de är svaga och kommer inte lösa oljan.  

Svara Avbryt
Close