25 svar
69 visningar
AAnastasiia 110
Postad: 3 maj 23:54

lösning med BTB

Fick denna uppgift på prov.
Vet ej hur det ska lösas.
Jag vet att natriumhydroxid leder ström pga Naoch OH- så D är NaOH - stark bas
C och D ger tillsammans med BTB en grön lösning - ungefär neutral pH då behövs starksyra då C är salpetersyra

Vad kan göras vidare? 

Tack.

Börja med att fundera på ämne A. Det står att ämne A ger en vit fällning med bariumklorid. Vad är bariumjoner ett reagens på?

Vad är det som ger en fällning med silverjoner?

Jag tycker de båda första punkterna är otydligt skrivna. Jag tror att man menar att både ämne A och ämne B var för sig ger en gul lösning med BTB, men så som man har skrivit skulle det kunna betyda att en blandning av A och B ger en gul lösning med BTB (och motsvarande för C, D och grön).

AAnastasiia 110
Postad: 4 maj 20:25
Smaragdalena skrev:

Börja med att fundera på ämne A. Det står att ämne A ger en vit fällning med bariumklorid. Vad är bariumjoner ett reagens på?

Vad är det som ger en fällning med silverjoner?

Jag tycker de båda första punkterna är otydligt skrivna. Jag tror att man menar att både ämne A och ämne B var för sig ger en gul lösning med BTB, men så som man har skrivit skulle det kunna betyda att en blandning av A och B ger en gul lösning med BTB (och motsvarande för C, D och grön).

1. A är salpetersyra ?

2. Vad skulle jag göra vidare för att lösa det?

Nej, alla nitrater är lättlösliga. Det bildas ingen fällning av bariumnitrat. Vilken jon är det som bildar fällning med bariumjoner?

AAnastasiia 110
Postad: 4 maj 21:25
Smaragdalena skrev:

Nej, alla nitrater är lättlösliga. Det bildas ingen fällning av bariumnitrat. Vilken jon är det som bildar fällning med bariumjoner?

SO4-

SO4-

Nej, den jonen existerar inte - du tänker säkert på sulfatjonen SO42-. Nu kan vi fundera på ämne A - vad kan det vara för ämne som innehåller sulfatjoner och ger en gul vattenlösning med BTB?

AAnastasiia 110
Postad: 4 maj 22:33
Smaragdalena skrev:

SO4-

Nej, den jonen existerar inte - du tänker säkert på sulfatjonen SO42-. Nu kan vi fundera på ämne A - vad kan det vara för ämne som innehåller sulfatjoner och ger en gul vattenlösning med BTB?

BTB  är gul när pH är under 7 
NaCL + BaSO4
Då natriumklorid kan passa

Nej, varken natriumklorid (för det är väl det du menar, fastän du har ett stort L) eller bariumsulfat ger någon sur lösning. Det är tre av de uppräknade ämnena som ger sura lösningar, en som ger en basisk lösning och tre som ger neutrala lösningar

AAnastasiia 110
Postad: 4 maj 22:47
Smaragdalena skrev:

Nej, varken natriumklorid (för det är väl det du menar, fastän du har ett stort L) eller bariumsulfat ger någon sur lösning. Det är tre av de uppräknade ämnena som ger sura lösningar, en som ger en basisk lösning och tre som ger neutrala lösningar

Jag antar att destillerat vatten, natriumhydroxid och natriumklorid ger neutrala lösningar; kaliumsulfat ger en basisk lösning och de syror ger sura lösningar.
Men jag vet inte logik hur skulle jag fundera.
Jag vet att ju mer oxoniumjoner desto surare lösning. 

Du har rätt i att syrorna ger sura lösningar, men av de fyra andra ämnena är det bara två som är rätt. Vilken jon är de som finns i alla basiska vattenlösningar?

AAnastasiia 110
Postad: 4 maj 23:04
Smaragdalena skrev:

Du har rätt i att syrorna ger sura lösningar, men av de fyra andra ämnena är det bara två som är rätt. Vilken jon är de som finns i alla basiska vattenlösningar?

hydroxidjon

destillerat vatten måste vara neutral (;

Ja, destillerat vatten är neutralt. Vilket av ämnena natriumhydroxid, natriumklorid och kaliumsulfat är det som ger en basisk lösning?

AAnastasiia 110
Postad: 4 maj 23:33
Smaragdalena skrev:

Ja, destillerat vatten är neutralt. Vilket av ämnena natriumhydroxid, natriumklorid och kaliumsulfat är det som ger en basisk lösning?

natriumhydroxid!

Just det. Vilken av lösningarna är det som innehåller natriumhydroxid?

AAnastasiia 110
Postad: 5 maj 17:59
Smaragdalena skrev:

Just det. Vilken av lösningarna är det som innehåller natriumhydroxid?

C och D ger tillsammans grön dvs neutral 

Ju?

Jag tror att det skall tolkas som "C ger en grön lösning med BTB, och ger en grön lösning med BTB".

AAnastasiia 110
Postad: 5 maj 22:07
Smaragdalena skrev:

Just det. Vilken av lösningarna är det som innehåller natriumhydroxid?

Vilken?

AAnastasiia skrev:
Smaragdalena skrev:

Just det. Vilken av lösningarna är det som innehåller natriumhydroxid?

Vilken?

Det är det du skall svara på. Vilken av lösningarna är det som är basisk?

AAnastasiia 110
Postad: 5 maj 22:26
Smaragdalena skrev:
AAnastasiia skrev:
Smaragdalena skrev:

Just det. Vilken av lösningarna är det som innehåller natriumhydroxid?

Vilken?

Det är det du skall svara på. Vilken av lösningarna är det som är basisk?

jag vet inte
natriumhydroxid?

Ja, men är det lösning A, B, C, D eller E som är basisk?

AAnastasiia 110
Postad: 5 maj 22:55
Smaragdalena skrev:

Ja, men är det lösning A, B, C, D eller E som är basisk?

E

AAnastasiia skrev:
Smaragdalena skrev:

Ja, men är det lösning A, B, C, D eller E som är basisk?

E

Korrekt - hur vet du det?

AAnastasiia 110
Postad: 6 maj 12:27
Smaragdalena skrev:
AAnastasiia skrev:
Smaragdalena skrev:

Ja, men är det lösning A, B, C, D eller E som är basisk?

E

Korrekt - hur vet du det?

Natriumhydroxid 

Hur vet du att det är lösning E som innehåller det basiska ämnet natriumhydroxid?

AAnastasiia 110
Postad: 6 maj 23:37 Redigerad: 6 maj 23:38
Smaragdalena skrev:

Hur vet du att det är lösning E som innehåller det basiska ämnet natriumhydroxid?

Blå lösning med BTB

AAnastasiia skrev:
Smaragdalena skrev:

Hur vet du att det är lösning E som innehåller det basiska ämnet natriumhydroxid?

Blå lösning med BTB

Korrekt.

Om lösning A vet du att det ger en gul lösning med BTB, och att det ger en fällning med bariumjoner. Vilket ämnen kan finnas i lösning A? Det är bara ett av de uppräknade ämnena som det stämmer på.

Svara Avbryt
Close