1 svar
47 visningar
Froddo01 57
Postad: 5 mar 09:46

Lösning till ax^2 + bx

Hej!

 

Frågan lyder: 

Två linjer y=1,5x och y=0,5x skräf grafen till funktionen y=ax^2+bx i oigo samt ytteerligare varsin punkt. Funktionen y=ax^2+bx har sin minimipunkt i origo. 

y= 1,5x skär y=ax^2+bx när x= 1

y= 0,5x skär y=ax^2+bx när x= 3

Bestäm a och b.

 

Utifrån ovanstående information hade jag tänkt räkna ut a och b med metoden att man har två nollställen och ytterligare en punkt, dvs f(x) = K(x-x1)(x-x2)

Då den bara har ett nollställe gjorde jag såhär:

f(x)= K(x-0)^2 = K(x^2-2x+0) =kx^2-2xk

Y-värdet på y=0,5x är 4,5 när x=3

4,5 = k* 3²-2*3k 

4,5 = 9k-6k

4,5= 3k 

1,5 = k 

f(x) = 1,5(x-0)^2 = 1,5x^2-3x

Alltså att a = 1,5 och b= 3

 

Det blev fel, är det fel metod eller vad gick snett? 

Börja med att rita, så är det lättare att förstå vad det är man skall räkna ut. 

Rita ett koordinatsystem. Rita in linjerna y = 1,5x och y = 0,5x. Rita in att kurvan y = ax2+bx skär de båda linjerna i origo samt i punkterna (1;1,5) respektive (3;1,5). Kan du hitta parabelns symmetrilinje?

Svara Avbryt
Close