4 svar
60 visningar
Freedom är nöjd med hjälpen!
Freedom 489
Postad: 9 aug 2020

Lösningarna till ekvationen!!

 Jag kan inte lösa bara d). 
🙏 om någon kan hjälpa mig.

svaret till uppgiften:

Yngve Online 18458 – Volontär digitala räknestugor
Postad: 9 aug 2020 Redigerad: 9 aug 2020

På d-uppgiften lyder ekvationen f(x) = 3.

Ekvationens lösningar är de värden på x för vilka f(x) har värdet 3.

Eftersom den röda kurvan i bilden motsvarar f(x) så frågas det efter vid vilka värden på x som den röda kurva har höjden 3.

För att lösa ekvationen kan du rita en horisontell (vågrät) linje på höjden 3 i koordinatsystemet (dvs rita linjen y = 3) och ta reda på x-koordinaterna för den linjens skärningspunkter med den röda kurvan.

Yngve Online 18458 – Volontär digitala räknestugor
Postad: 9 aug 2020 Redigerad: 9 aug 2020

Ett annat sätt är att med hjälp av den röda kurvan bestämma ett (ungefärligt) uttryck för f(x) och sedan bara sätta detta uttryck lika med 3.

Kanske det är meningen att du ska göra på detta sätt istället för att läsa av i figuren.

Då kan du göra på några olika sätt.

Ett sätt är att ansätta f(x)=ax2+bx+cf(x)=ax^2+bx+c och sedan bestämma vördena pp konstnärerna aa, bb och cc genom att sätta in koordinaterna för  tre punkter på grafen. Du har redan hittat tre punkter i de tidigare uppgifterna. (Ett bra tips här är att parabeln skär yy-axeln i punkten (0,c)(0,c) och att xx-koordinaten för minimipunkten är -b2a-\frac{b}{2a}.)

Ett annat sätt är att använda att om parabeln har nollställen x1x_1 och x2x_2 så kan funktionen skrivas f(x)=k(x-x1)(x-x2)f(x)=k(x-x_1)(x-x_2) där du kan bestämma värdet på konstanten kk med hjälp av en tredje punkt, till exempel minimipunkten.

Laguna 11732
Postad: 9 aug 2020

Med det du har kommit fram till hittills kan du ställa upp formeln för f. Sedan får du lösa ekvationen f(x) = 3.

Freedom 489
Postad: 9 aug 2020
Yngve skrev:

Ett annat sätt är att med hjälp av den röda kurvan bestämma ett (ungefärligt) uttryck för f(x) och sedan bara sätta detta uttryck lika med 3.

Kanske det är meningen att du ska göra på detta sätt istället för att läsa av i figuren.

Då kan du göra på några olika sätt.

Ett sätt är att ansätta f(x)=ax2+bx+cf(x)=ax^2+bx+c och sedan bestämma vördena pp konstnärerna aa, bb och cc genom att sätta in koordinaterna för  tre punkter på grafen. Du har redan hittat tre punkter i de tidigare uppgifterna. (Ett bra tips här är att parabeln skär yy-axeln i punkten (0,c)(0,c) och att xx-koordinaten för minimipunkten är -b2a-\frac{b}{2a}.)

Ett annat sätt är att använda att om oarabeln har nollställen x1x_1 och x2x_2 så kan funktionen skrivas f(x)=k(x-x1)(x-x2)f(x)=k(x-x_1)(x-x_2) där du kan bestämma vördet på konstanten kk med hjälp av en tredje punkt, till exempel minimipunkten.

🙏 för hjälpen, jag har gjort den som du har sagt, nu kanske är rätt, 

Svara Avbryt
Close