5 svar
60 visningar
med21 är nöjd med hjälpen
med21 6
Postad: 23 aug 10:34

Lungödem

Hej! Hoppas någon kan hjälpa mig här :)

Vid lungödem ansamlas vatten i lungorna men förstår inte hur det påverkar lungornas compliance, ytspänningen och gasutbytet. Tacksam för hjälp!

Vad betyder compliance, ytspänning respektive gasutbyte?

med21 6
Postad: 23 aug 10:48

Hej! Compliance är följdsamhet, hur lätt lungorna kan stretchas ut. Ytspänning förstår jag inte riktigt. Gasutbytet är processen där vi andas ut koldioxid och in syre (alveolerna).

mag1 5715
Postad: 23 aug 14:36

Påverkan på gasutbytet är ganska intuitiv, om du jämför hur utbytet sker normalt (från vätskan i kroppen genom alveolens vägg, till gasen inuti alveolen), med hur det ser ut vid ödem med extra vätska i alveolen. Normalt täcks alveolens insida av ett tunt skick av vätska, som vid ödem blir tjockare och tjockare eller så fylls alveoler med vätska (initialt mer vätska, sedan fylls vissa o.s.v.). Detta utgör två problem.

1) vätskan tar rent fysiskt upp volym i lungan. Alveolvävnadens volym är väldigt liten, men omsluter vanligtvis en betydligt större volym av gas. Upptas en del av alveolvolymen av vätska, kan ju inte gas finnas där samtidigt, vilket resulterar i att den mängd gas som faktiskt kan komma ini alveolerna minskar. Effekten blir liknande en situation med en högre residualvolym. Fylls en alveol med vätska när alveolen sträckts ut, kommer en del vätska att pressas ut i samband med utandningen då alveolen kontraherar och volymen minskar. Men denna vätska lämnar inte lungan, utan sugs då in i alveolen i samband med att inandningen ökar alveolvolymen.

2) det finns en större kvarvarande mängd vätska som gasen behöver utbytas genom (gas i  kroppens vätska => gas i alveonens ödemvätska  => fri gas i luften), och gasdiffusionen genom den större vätskevolumen gör utbytet långsammare. För gasutbytet sker ju endast när ödemvätskans partialtryck av gaserna är lägre än kroppens/luftens. 

Och detta resulterar tillsammans i att gasutbytet försämras.

 

 

Hur ser pulmonär compliance ut normalt? Och hur tror du att den kan påverkas vid lungödem?

 

Alveolens yta normalt är täkt av ett tunt lager vätska. Och i vattnet attraheras vattenmolekylerna till varandra, vilket skapar en ytspänning som är ganska hög (i alla fall i ett biologiskt sammanhang). Så med mer vätska i lungan hur tror du att denna ytspänning kan påverkas?

med21 6
Postad: 23 aug 16:01

Compliance ökar pga surfaktant men pga lungödem kommer denna försämras. Compliance minskar då. Ytspänning fattade jag inte så tack! Denna borde ju då öka på grund av att fler vattenmolekyler attraheras till varandra. Gasutbytet försämras på grund av att vattnet i alveolerna tar upp plats så att mindre gas får plats där samt pga diffusionen går långsammare genom den större vätskevolymen som nu finns i lungan.

Tack för hjälpen!!

mag1 5715
Postad: 23 aug 16:55
med21 skrev:

Compliance ökar pga surfaktant men pga lungödem kommer denna försämras. Compliance minskar då.

 

Det sker en minskning av (static) compliance vid ödem (och är inte direkt kopplat till surfraktanten). Kolla på hur compliance är definierat, så kanske det blir klarare varför. Om inte kan du återkomma.

Ytspänning fattade jag inte så tack! Denna borde ju då öka på grund av att fler vattenmolekyler attraheras till varandra.

Den primära orsakerna till att ytspänningen ökar, är helt enkelt att mängden (ytspänningsminskande surfaktanter) surfaktant späds ut när vätskans volym ökar. Och alveolernas epitelceller hinner inte nybilda ytterligare surfaktantmolekyler. Så en ökning av enbart vätskemängden resulterar i en lägre koncentration (av de ytspänningsminskande surfaktanterna). Den högre ytspänningen tros leda till ett ökat motstånd, som i sin tur kan öka "shear stress" (ungefär "mekanisk slitningsstress" på svenska) på alveolernas väggar och vävnad.

 

 

Tack för hjälpen!!

För all del!

Svara Avbryt
Close