4 svar
118 visningar
Katarina149 7151
Postad: 27 apr 2022 13:31

Magneter

Stig har till formen fira likadana föremål, som antingen är magneter eller järnföremål. Han numrerar föremålen 1 till 4 och markerar A och B i ändarna. Om något av föremålen är en magnet så är A och B de magnetiska ändarna. Han tar och undersöker om föremålen påverkar varandra och finner att:
- Änden 2A attraherar änden 3A
- Änden 2A påverkar inte mittpunkten på 4
- Änden 2A repellerar änden 1B
a) Vilket/vilka av föremålen är med säkerhet en magnet?

Jag tänkte då att olika poler attraherar medan likadana poler repellerar. Varje magnet har en nord och Sydände med fältlinjer.  Men sen vet jag inte hur jag ska tänka 

Facit säger: 1, 2 och 4 är magneter.

b) Hur skulle mittpunkten på 1 påverkas av änden 2A? Finns det mer än en möjlighet med avseende på de fakta du har?

joculator 5289 – F.d. Moderator
Postad: 27 apr 2022 14:00 Redigerad: 27 apr 2022 14:03

- Änden 2A repellerar änden 1B
Detta betyder att 2 och 1 måste vara magneter

- Änden 2A påverkar inte mittpunkten på 4
Eftersom 2 är en magnet (se ovan) kan inte 4 vara ett vanligt järnföremål (för då hade de attraherats). Alltså är 4 en magnet
Mittpunkten är inte magnetisk (eller lika mycket Nord som Syd)

- Änden 2A attraherar änden 3A
Detta betyder att 3 och eller 3 är magneter. Vi vet att 2 är en magnet och kan därmed inte dra några slutsatser om 3.

Har du något förslag på b?

Katarina149 7151
Postad: 27 apr 2022 22:10

Jag tycker att det är svårt att hänga med ditt resonemang utan att se någon bild. Kan du visa med bild hur du har tänkt?

joculator 5289 – F.d. Moderator
Postad: 28 apr 2022 08:28

- Änden 2A repellerar änden 1B
Detta betyder att 2 och 1 måste vara magneter

Om saker skall repellera varandra måste de vara magneter som ligger med syd-syd eller nord-nord.
Om bara en av stavarna hade varit en magnet hade stavarna attraherat varandra.
Om båda stavarna hade varit bara järnstavar hade ingen magnetsik kraft funnits.

 

- Änden 2A påverkar inte mittpunkten på 4
* Om nu 2a är magnetisk (som vi kom fram till ovan). Vad hade då hänt om 4 varit ett vanligt järnföremål?
* Hur ser magnetismen ut på mitten  av en magnet? (alltså precis i skiljelinjen där nord och syd möts)  Rita en bild

Katarina149 7151
Postad: 29 apr 2022 11:08 Redigerad: 29 apr 2022 11:09

”Vad hade då hänt om 4 varit ett vanligt järnföremål?”

Järnföremål är inte magnetisk men den skulle väl dras till Änden 2A?  Eftersom änden 2A är magnetisk?

===
Hur ser magnetismen ut på mitten  av en magnet?

 Svar så ser den ut

Svara Avbryt
Close