1 svar
33 visningar
Adam1938162716 50
Postad: 1 dec 2020 Redigerad: 4 dec 2020

Magneter

11. Med hjälp av en spole och ett magnetfält så kan man skapa en elektriskt ström genom densamma...
A) vad kallas denna process?
B) Beskriv hur proccesesen fungerar.
C) beskriv vilken inverkan denna proccess haft för männinskans livsvilkor.

D ( extra uppgift) 
Vad är skydsjord och varför används det?

 

på 11a så tror jag att svaret är elektromagnet men vet inte på dem andra

Engineering 1030
Postad: 3 dec 2020
Adam1938162716 skrev:

11. Med hjälp av en spole och ett magnetfält så kan man skapa en elektriskt ström genom densamma...
A) vad kallas denna process?
B) Beskriv hur proccesesen fungerar.
C) beskriv vilken inverkan denna proccess haft för männinskans livsvilkor.

D ( extra uppgift) 
Vad är skydsjord och varför används det?

 

på 11a så tror jag att svaret är elektromagnet men vet inte på dem andra

Nja, när du koppar en ström genom en spole med exempelvis en järnkärna så får du en elektromagnet. När du med hjälp av en spole och ett magnetfält skapar en ström kallas det för att en ström induceras. Så processen kallas induktion.

Svara Avbryt
Close