1 svar
40 visningar
Snusmumriken 257
Postad: 3 maj 2023 18:04 Redigerad: 3 maj 2023 18:06

Flödestäthet

En lång, rak ledare löper horisontellt i nord-syd-riktning.
En kompassnål befinner sig 9,3 cm rakt ovanför ledaren.
När strömmen 6,6 A sänds åt norr genom ledaren, vrider sig
kompassnålen 40°.

 

a) Bestäm flödestätheten till både storlek och riktning hos det magnetfält som
    strömmen alstrar i den punkt där kompassnålen befinner sig.

Detta svar har jag fått fram till 1,7*10^-5 T.

b) Hur stor är den horisontella komposanten Bjhav det jordmagnetiska
    fältet där experimentet utfördes?

Jag har ritat bilden ovan och testat med både sin och cos, men får inte riktigt rätt på det ändå. 

Peter_ 470 – Avstängd
Postad: 3 maj 2023 19:42

"En lång, rak ledare löper horisontellt i nord-syd-riktning"

Om ledaren löper horisontellt kan den inte löpa i nord-sydriktning. 

Vad säger din lärare?

Svara Avbryt
Close