7 svar
39 visningar
blnds 287
Postad: 9 nov 2019

Magnetfält runt strömledare

Hej

 Två raka parallella ledare är monterade vertikalt på en vägg. Avståndet mellan ledarna är 12 cm. Strömmen är 7,5 A i vardera ledaren, riktad uppåt i den vänstra ledaren och neråt i den högra. Bestäm den magnetiska flödestätheten till storlek och riktning 

a) i en punkt mitt emellan ledarna.

b) i en punkt på väggen, 12 cm till vänster om den vänstra ledaren.

a) Här tänker jag att jag använder formeln B = k * I/r. Men är radien 12 cm eller 6 cm? 

Avståndet är 6 cm till vardera ledaren. Förstärker fälten varandra, eller motverkar de varandra?

blnds 287
Postad: 9 nov 2019

Tänker att de förstärker varandra väll? Så jag tar B = k * I/r = 2.5 * 10^-5 T = 25 μT

25 μT + 25 μT = 50 μT

Stämmer det? 

Det borde bli medsols från den ena ledaren och motsols från varandra, så ja, de borde förstärka varandra.

blnds 287
Postad: 9 nov 2019 Redigerad: 9 nov 2019

Ja, men hur får jag fram riktningen för den magnetiska flödestätheten? Är det att vänster ledare går moturs och höger ledare medurs? Eller bli riktningen uppåt?

Vilken av ledarna som ger ett magnetfält medsols respektive motsols bör du kunna komma fram till med hjälp av din lärobok.

blnds 287
Postad: 9 nov 2019

Enligt högerhandsregeln ger vänster ledare ett magnetfält moturs och höger ledare medurs? Är det fel eller? 

blnds 287
Postad: 10 nov 2019

Så riktningen blir in mot väggen? 

Svara Avbryt
Close