2 svar
23 visningar
Lion 205
Postad: 12 jan 18:45 Redigerad: 12 jan 18:48

Magnetisk / centripetalkraft

En  elektron som rör sig i ett starkt magnetfält med hastigheten v kommer tillbaka ut igen i motsatt riktning men sträckan d högre upp. 

1) Visa att tiden i magnetfältet är oberoende av hastigheten

2) Hur starkt är magnetfältet och vilken riktning har det? Svara uttryckt i v och d. 

Jag har löst uppgiften genom att sätta magnetiska kraften  lika med centripetalkraften för att sen lösa ut r ur formeln. Omkretsen av en halv cirkel är

s= π*rt= sv=π*rv

sen var det att byta ut r med v fri uttrycket jag fick. Men det jag inte förstår är varför centripetalkraften är lika med magnetiska kraften, när de inte ens har samma riktning.

 

Pelle 218
Postad: 13 jan 16:46

De har samma riktning i varje punkt! Men du kan inte rita magnetiska kraften i en punkt och centripetalkraften i en annan punkt. Den magnetiska kraften är den resulterande kraften på elektronen och eftersom den rör sig i en cirkelbana kan vi se den som en centripetalkraft (det är alltså inte två olika krafter, det är samma kraft som kan beskrivas på två olika sätt). Tänk på att hastigheten v ändrar riktning i varje punkt i cirkelbanan (men farten är konstant). Ändrar v riktning så ändrar F riktning. Endast B har konstant riktning. Din pil för Fm är inte rätt.

Pelle 218
Postad: 13 jan 17:07

Formlerna du har är:

F=qBv och F=mv2r
samt att v=omkretsen av halv cirkeltiden i fältet=πrt

qvB=mv2rqB=mvrqB=mπrtr=mπtt=mπqB. Alltså oberoende av hastigheten.
Vad det betyder är att om v tex ökar så kommer r öka och cirkelbanan (sträckan) därmed bli längre, men t densamma.
 

Svara Avbryt
Close