24 svar
106 visningar
Sara ab är nöjd med hjälpen
Sara ab 23
Postad: 17 feb 2021

Mangan

Mangan framställs genom att brunsten MnOz får reagera med aluminium. Skriv reaktionsformeln för reaktionen. Aluminium oxideras till aluminiumoxid Al203. Beräkna också massan aluminium som behövs för att framställa 1,00 ton mangan.

 

3 Mno2 + 2 Al2 —> 3 Mn + 2 Al2o3

3 mol+ 2 mol—> 3 mol + 2 mol

m(Mn)= 1000 000g 
M(Mn)= 54,94

n(Mn)= 18201,67455

Sen så ska jag räkna substansmängden och massan för aluminium. Men jag fastnar på molförhållanden. 

Din reaktionsformel ser riktig ut, med undantag för att du måste använda stort O för syre, inte lilla o.

För att det skall bildas 3 mol mangan behövs det 2 mol aluminium. Hur många mol aluminium behövs för att framställa 1 mol mangan? Hur många mol aluminium behövs för att framställa 180 200 mol mangan? Vilken massa hr så många mol aluminium?

Om du behöver mer hjälp, så visa hur långt du har kommit och fråga igen

Sara ab 23
Postad: 18 feb 2021

n(Mn)= 18201,67455

 2/3= 0,67 

n(Al)= 0,67*18201,67455= 12134,4497

m(Al)= 12134,4497*26,98= 327387,4529

Ja. Du skall bara avrunda till lagom många värdesiffror och skriva enhet. (Har inte kontrollräknat.)

Sara ab 23
Postad: 19 feb 2021

Men i facit står det 655 kg

Då behöver jag dubbelkolla dina siffror. 

Vi vill framställa 1,00 ton mangan, d v s 1 000 000 g. Molmassan för mangan är 54,9 g/mol, så det motsvarar 18 215 mol.

Det går åt 2/3 mol aluminium ...

Nej nu ser jag att vi behöver titta en gång till på reaktionsformeln. Vilket oxidationstal har mangan i brunsten? Hur många steg reduceras manganet?

Sara ab 23
Postad: 19 feb 2021

3?

Nej. MnO2 är en oladdad förening. Syre har oxidationstalet -II. Vilket oxidationstal har mangan?

Sara ab 23
Postad: 23 feb 2021 Redigerad: 23 feb 2021

+2,3,4, 6 eller 7

Vilket oxidationstal har mangan i brunsten?

Sara ab 23
Postad: 23 feb 2021

+IV

Hur många steg skall mangan reduceras?

Sara ab 23
Postad: 28 feb 2021

3

Nej, hur många steg skall mangan reduceras om oxidationstalet skall ändras från +IV till 0?

Sara ab 23
Postad: 28 feb 2021

4

rrt04 870
Postad: 28 feb 2021

Jag tycker också att det kan vara krångligt med molförhållanden, men jag använder av bråk. 

Ha substansmängden du vill ha i täljaren

n (Al)n (Mn)

Utifrån reaktionsformeln vet vi att substansmängderna förhåller sig som 2:3. Detta kan vi skriva som ett bråk 23

Därefter likställer vi dem, dvs 

n (Al)n (Mn) = 23

 

När du fått till detta är det bara att utföra en korsmultiplikation. I och med att du vill beräkna substansmängden för aluminium är det bara att lösa ut den genom att dela med 3. 

Då får du att substansmängden aluminium är 

n (Al) = 2× n (Mn)3

Säg till om du fastnar vid något steg :) 

Sara ab 23
Postad: 28 feb 2021

n(Al)= (1 000 000g/54,94)/3= 12134,45

m(Al)= 12134,45*26,98= 327387,45

rrt04 870
Postad: 1 mar 2021
Sara ab skrev:

n(Al)= (1 000 000g/54,94)/3= 12134,45

m(Al)= 12134,45*26,98= 327387,45

Fick du rätt svar enligt facit?

Sara ab 23
Postad: 1 mar 2021

Nej

Sara ab 23
Postad: 1 mar 2021

Svaret är 655 kg

rrt04 870
Postad: 1 mar 2021

Kan det vara så att du skrivit fel i reaktionsformeln? Aluminium är inte Al2, utan det är Al.  

 

3 MnO2 + 4 Al  --> 2 Al2O3 + 3 Mn 

 

Nu när du har den rätta reaktionsformeln är det bara att räkna ut molförhållandet på samma sätt som vi gjorde innan. Då borde det nog bli rätt! Säg till om du inte får till det! 

Sara ab 23
Postad: 1 mar 2021

Jag fick fram det rätta svaret, tack för hjälpen!!

Men varför ska det inte vara Al2

Arminhashmati 241
Postad: 1 mar 2021

Eftersom aluminium förekommer i ensamma Aluminiumatomer, Al. Det är oftast grundämnen i gas och flytande form som förekommer i par, t.ex O2, Cl2, Br2 (syrgas, klorgas, brom)

Sara ab 23
Postad: 1 mar 2021

Hur ska jag veta vilket grundämne är i gas? Ska jag kunna de utantill?

Sara ab skrev:

Hur ska jag veta vilket grundämne är i gas? Ska jag kunna de utantill?

Ja. Väte, kväve, syre, fluor, klor och ädelgaserna.

Svara Avbryt
Close