3 svar
30 visningar
Maple555 är nöjd med hjälpen
Maple555 86
Postad: 14 okt 14:22

Mångfald föder mångfald

Vad menas med att mångfald föder mångfald? Jag vet att det har något med biologiskt mångfald att göra, men förstår inte varför större diversitet och abundans skulle kunna leda till ännu mer diversitet och abundans? 

Jag tänker mig något i stil med detta:

Antag att det bara finns en sorts växt i ett ekosystem. Insekter äter av växten. Det innebär att alla insekter måste konkurrera om samma nisch, vilket troligen gör att en enda insektsart (den bäst anpassade) lyckas överleva. Om det bara finns en sorts insekt måste alla insektsätande fåglar konkurrera om samma sorts föda, vilket troligen gör att endast en sorts fågel lyckas överleva.

I motsats till detta kan man tänka sig ett ekosystem med olika sorters växter, dvs större biologisk mångfald. Det öppnar upp fler nischer där olika insektsarter kan specialisera sig på olika sorters växter och därmed ökar deras chanser att överleva. Finns fler sorters insekter kan det även finnas fler fågelarter som specialiserar sig på olika sorters insekter. Mångfald föder mångfald, helt enkelt.

Maple555 86
Postad: 14 okt 15:08
Teraeagle skrev:

Jag tänker mig något i stil med detta:

Antag att det bara finns en sorts växt i ett ekosystem. Insekter äter av växten. Det innebär att alla insekter måste konkurrera om samma nisch, vilket troligen gör att en enda insektsart (den bäst anpassade) lyckas överleva. Om det bara finns en sorts insekt måste alla insektsätande fåglar konkurrera om samma sorts föda, vilket troligen gör att endast en sorts fågel lyckas överleva.

I motsats till detta kan man tänka sig ett ekosystem med olika sorters växter, dvs större biologisk mångfald. Det öppnar upp fler nischer där olika insektsarter kan specialisera sig på olika sorters växter och därmed ökar deras chanser att överleva. Finns fler sorters insekter kan det även finnas fler fågelarter som specialiserar sig på olika sorters insekter. Mångfald föder mångfald, helt enkelt.

nu förstår jag, tack! Kan "mångfalden" isåfall också kunna vara abiotiska faktorer, som hur en miljö ser ut? T.ex att en homogen livsmiljö skulle inte ha varierade habitater som arter kan vara specialiserad på jämfört med heterogena livsmiljöer som ger upphov till flera olika slags habitater där flera arter kan bo i? 

Teraeagle Online 19751 – Moderator
Postad: 14 okt 15:20 Redigerad: 14 okt 15:21

Ja så borde det också kunna vara. Där jag bor har kommunen slutat att klippa gräset på vissa ställen för att det ska bli fler blommande växter som gynnar humlor och bin. En del hävdar att det leder till fler sorkar och möss. Det är inte orimligt eftersom det höga gräset ger dem skydd från rovfåglar och andra rovdjur som lätt hade upptäckt dem i kortvuxet gräs.


Tillägg: 14 okt 2023 15:22

Nu var just detta ett biotiskt exempel, men det är ganska lätt att komma på liknande exempel med abiotiska faktorer.

Svara Avbryt
Close