1 svar
1323 visningar
unknown96 är nöjd med hjälpen
unknown96 7 – Fd. Medlem
Postad: 8 dec 2017 00:18

Människans urin!

Jag nyligen fått en uppgift om människans urin, uppgiften går ut på det,

Bakgrund:
Sex personer hade lämnat urinprov i ett laboratorium. Proven gavs vid samma tidpunkt och
urinmängden var lika stor i alla proverna. Din uppgift går ut på att, med hjälp om informationen
nedan kring de olika testpersonerna, analysera vad respektive persons urinprov bör visa.
Bakgrundsinformation:
1. En person var fullständigt frisk
2. En person led av obehandlad diabetes
3. En person arbetade i en fabrik med het och torr luft
4. En person producerade för litet antidiuretiskt hormon
5. En person led av en ärftlig defekt på nefronens basalmembran (det är för glest)
6. En person har urinvägsinfektion
 
Några av dem här kan jag redan men fråga 4&5 har jag problem med, och sista frågan handlar om Hur man kunde tänkas testa urinets egenskaper?
Alltså urin består ju av 95% vatten och resten, natrium och så, 

Smutstvätt 22942 – Moderator
Postad: 8 dec 2017 08:38

4. Antidiuretiskt hormon, ADH, medför att urinen koncentreras, så att kroppen inte slösar en massa vatten i onödan. Om detta hormon inte finns i tillräcklig mängd kommer urinen inte att koncentreras ordentligt. Vad händer då med natriumhalten? Detta kan testas genom att mäta lösningens osmolalitet.

5. Om basalmembranet är för glest kommer de minsta av de väsentliga proteinerna (albumin) att läcka ut i urinen, med proteinförlust som följd. Vanligt är att det finns spår av äggvita i urinen. Provet heter Albumin i urin. 

Svara Avbryt
Close