9 svar
802 visningar
Fridalarsn 3
Postad: 20 jul 2022 14:19

Marcos Revisionsbyrå Företagsekonomi 1

Hej! Jag har fastnat på en uppgift som jag skulle vilja ha hjälp med.


Marco har slutat som anställd på en stor revisionsbyrå för att starta en egen byrå. Han ska driva sin verksamhet i ett aktiebolag och få lön från bolaget.

Några av Marcos kunder från den stora revisionsbyrån följer med honom till det nya bolaget. Han tror att de kunderna ska kunna ge en beläggning på 70 % av de 1 200 timmar per år som han skulle kunna debitera.

Resten av arbetstiden kommer att gå åt till administrativt arbete, utbildning och skaffa nya kunder. Konkurrerande revisionsbyråer tar cirka 600 kronor/timma. Marco tänker lägga sig på samma prisnivå.

Han vill inledningsvis ha en bruttolön på 30 000 kronor per månad. Sociala avgifter är 33 %. Hyran är 8 000 kronor per månad. Kontorsmaterial, utbildning och diverse andra kostnader beräknas till 63 200 kronor. Marco har anskaffat kontorsutrustning för 50 000 kr med en nyttjandeperiod på 5 år. Bortse från moms. Belopp i kronor.

Marco kommer investera 200 000 kronor i företaget och han vill ha en årlig avkastning på investerat kapital på 50%.

2a) Gör en resultatbudget för Marcos revisionsbyrå.

Presentera resultatbudgeten i en tabell med två kolumner: Poster och Budget. I kolumnen Post ska du redovisa Intäkter, Kostnader och Resultat. I kolumnen Budget ska du redovisa budgeterade belopp.

 

2b) Vilket resultat kommer verksamheten att få med Marcos gamla kunder?


 2c) Vilken beläggning* behövs för att nå ett nollresultat? Hur många timmar måste Marco sälja?

 2d) Vilket pris behöver Marcos ta för att verksamheten skulle gå ihop vid en beläggning på 70%?

 2e) Marcos avkastningskrav är 50%**. Hur många timmar måste han sälja om han tar 700 kr/tim.

 

* Beläggning = antal debiterbara timmar i relation till totalt antal tillgängliga timmar

** Avkastningskrav kr = investerat kapital x avkastningskrav %

 

Såhär har jag räknat.

 


Intäkter

Försäljning
604 000
Avkastning
100 000
Resultat
704 444

--------
Kostnader

Hyra
96 000 (8 000 x 12)
Lön
39 426 (30 000 x 0,33)
Övriga kostnader
63 200 kr
Egen insats
200 000
Avskrivningar 
10 000
Summa Kostnader
408 626
Resultat
- 295 818
 

b) Vilket resultat kommer verksamheten att få med Marcos gamla kunder? - 604 000 kr

 2c) Vilken beläggning* behövs för att nå ett nollresultat? Hur många timmar måste Marco sälja? 1200 tim 

 2d) Vilket pris behöver Marcos ta för att verksamheten skulle gå ihop vid en beläggning på 70%? 340,522 kr

 2e) Marcos avkastningskrav är 50%**. Hur många timmar måste han sälja om han tar 700 kr/tim. 843 tim

 

Uppgiften är inte rätt så skulle gärna behöva hjälp!

CurtJ 1143
Postad: 21 jul 2022 09:51

Du räknar hans egen insats som en kostnad? Hans insats kan du se som ett lån som ska betalas tillbaks. Det tar man för att få  kassaflödet att fungera, t ex kunna betala kostnader innan första intäkterna kommer. Lån är varken kostnad eller intäkt men han vill ha en avkastning på lånet (som ränta om du lånar på bank) och den avkastningen är en kostnad. 

Alla intäkter och kostnader ska beräknas på samma tidsperiod och i det är fallet brukar man räkna på år. Du har korrekt redovisat hyra och avskrivning per år men lönekostnaden 1,33*30000 ska också räknas per år.

Börja där och återkom om du inte får till det.

Visa spoiler

Intäkter

Försäljning

Kostnader

Lön

Hyra

Övrigt

Avskrivningar

Kapitalkostnad (avkastning på lån)

 

Jag får ett resultat första året på -244.000.

Fridalarsn 3
Postad: 21 jul 2022 14:24
CurtJ skrev:

Du räknar hans egen insats som en kostnad? Hans insats kan du se som ett lån som ska betalas tillbaks. Det tar man för att få  kassaflödet att fungera, t ex kunna betala kostnader innan första intäkterna kommer. Lån är varken kostnad eller intäkt men han vill ha en avkastning på lånet (som ränta om du lånar på bank) och den avkastningen är en kostnad. 

Alla intäkter och kostnader ska beräknas på samma tidsperiod och i det är fallet brukar man räkna på år. Du har korrekt redovisat hyra och avskrivning per år men lönekostnaden 1,33*30000 ska också räknas per år.

Börja där och återkom om du inte får till det.

Visa spoiler

Intäkter

Försäljning

Kostnader

Lön

Hyra

Övrigt

Avskrivningar

Kapitalkostnad (avkastning på lån)

 

Jag får ett resultat första året på -244.000.

Resultatet ska bli - 144 000 och än hur jag räknar och gör om så får jag inte till det, jag vet inte vad jag gör för fel. Jag har fått till svar att avkastning och egen insats ska aldrig vara med i en resultatbudget. Intäkterna är fel då jag ska basera beräkningen på de uppgifter som finns i frågan, dvs. 1200 timmar, 70% och 600 kr. Precis som du skriver så ska kostnaderna räknas per år.

Fridalarsn 3
Postad: 21 jul 2022 14:35

Såhär har jag räknat nu

Försäljning
504 000 kr (600 x 840)

Resultat - 504 000


Kostnader

Hyra
96 000 (8 000 x 12)
Lön
33 117 840 (30 000 x 0,33) (39 426x840) 
Övrig arbetstid
216 000 kr (600 x 360)
Övriga kostnader
63 200 kr
Sociala avgifter
9 900
Avskrivningar 
10 000
Summa Kostnader
33 512 940
Resultat -

Arktos 3924
Postad: 21 jul 2022 22:57

Det är svårt att läsa din uppställning
när beloppen står under sin rubrik i stället för bredvid
som det begärs i texten.

Ungefär så här:

Intäkter
Försäljning               504 000 kr (600 x 840)

Kostnader
Lön                       33 117 840 (30 000 x 0,33) (39 426x840)   ???
Sociala avgifter            9 900 ???
Övrig arbetstid        216 000 kr (600 x 360)   ???
Hyra                              96 000 (8 000 x 12)
Avskrivningar             10 000
Övriga kostnader       63 200 kr

Kom igen med en ny uppställning där du har rättat till posterna med ??? (hur tänkte du här?),
Då bör du få ett rimligt resultat så du kan komma vidare.

CurtJ 1143
Postad: 24 jul 2022 09:29

Hans bruttolön är 30.000 kr i månaden. På den läggs 33% som kallas sociala avgifter som betalas till staten. Det betyder att företaget har en lönekostnas på 1,33 * bruttolönen, dvs lönekostnaden är 1,33*bruttolön*12 per år.  Då har du inga andra sociala kostnader att räkna med.  Du har också en rad för "övrig arbetstid".  Jag gissar att du med det menar lön för arbete som inte kan faktureras men du har ju redan räknat med att betala lön 12 månader om året så den raden undrar jag hur du kommer fram till. Håller med Arktos, korrigera din sammanställning så blir det säkert bra.

Jag trodde att avkastningen skulle räknas som en kostnad men du har säkert rätt där. I ett aktiebolag delas den ut som aktieutdelning och då är den inte med i resultaträkningen.

Majsan 6
Postad: 15 okt 2022 14:40 Redigerad: 15 okt 2022 14:42

Håller på med samma uppgift, så hoppas det är ok jag forsätter tråden. 

Jag har fått till resultatet till -144 000kr. Eftersom kapitel ej ska vara med såg jag nu.

Det finns tre frågor till förhållande till resultatbudgetet och det är: 

2c) Vilken beläggning* behövs för att nå ett nollresultat? Hur många timmar måste Marco sälja? 

Räknar jag rätt om jag tar 648 000 / 600 kr för beräkna vad han måste ha i försäljning? Det betyder ju att han måste jobba 1080 timmar för ett pris av 600kr/h. 

2d) Vilket pris behöver Marcos ta för att verksamheten skulle gå ihop vid en beläggning på 70%?

504 000 * 0,7 = 352 800kr 

352 800 / 600 = 588kr

Svar: 600+588 = 1188kr 

2e) Marcos avkastningskrav är 50%**. Hur många timmar måste han sälja om han tar 700 kr/tim. 

Här förstår jag inte helt frågan. Skulle uppskatta att få hjälp att tyda den, så jag kan komma vidare med uppgiften. 

700 * 840? 

Fermatrix 7841 – Fd. Medlem
Postad: 15 okt 2022 23:59

Majsan, gör en egen tråd där du berättar om hur långt du har kommit och vart du fastnar. /Moderator

Hanin89 5
Postad: 26 okt 2022 09:27

Jag tror att  på första fråga att gör resultat budget , vi skriver 720 000 kr   och inte 504 000 kr( som det tillhör gamla kunder)

och vi ska skriva att intäkter är 504 000 kr på den andra fråga eller hur ?

Narsis 4
Postad: 21 feb 19:30

Intäkter
 
Försäljning  504 000 (600*840)


Kostnader
 
Avsaktning  100 000 (200 000*50%)
Lön  360 000 (30 000 x 12)
Hyra  96 000 (8 000*12)
Övriga arbetstider  216 000 (600 x 360)
Övriga kostnader  63 200
   Sociala avgifter  9 900 (30 000*33%)
Summa kostnader  845 100
Resultat
-341 100 (504 000–845 100)

Svara Avbryt
Close