12 svar
107 visningar
mjs311 111
Postad: 23 jun 2020

Marginal


 Jag förstår inte hur dom räkna ut de jag markerat med oranget. Vart kommer 200 + 100 ifrån i nämnaren? Kan någon förklara 

Smaragdalena 45125 – Moderator
Postad: 23 jun 2020 Redigerad: 23 jun 2020

"Allting", d v s inköpspriset i det här fallet, är alltid 100 %. Nu hade man tydligen valt att sätta att priset är lika med 3 ggr inköpspriset, d v s pålägget är 200 %.

Affe Jkpg 6796
Postad: 23 jun 2020 Redigerad: 23 jun 2020

Allting", d v s inköpspriset i det här fallet, är alltid 100 %.

Jag vill i stället påstå, att det som avser pålägg i denna uppgift, avser ett pålägg på summan av alla förkalkylerade kostnader.

I uppgiftens efterkalkyl, kan man sedan fantisera om att man skulle kunnat kontrollera hur förkalkylens respektive kostnads-poster överens-stämde.

mjs311 111
Postad: 23 jun 2020 Redigerad: 23 jun 2020
Affe Jkpg skrev:

Allting", d v s inköpspriset i det här fallet, är alltid 100 %.

Jag vill i stället påstå, att det som avser pålägg i denna uppgift, avser ett pålägg på summan av alla förkalkylerade kostnader.

I uppgiftens efterkalkyl, kan man sedan fantisera om att man skulle kunnat kontrollera hur förkalkylens respektive kostnads-poster överens-stämde.

har smaradalena fel då eller?

Affe Jkpg 6796
Postad: 23 jun 2020

har smaradalena fel då eller?

Jag har märkt att du tycks ha för vana att ställa "retoriska frågor"

mjs311 111
Postad: 23 jun 2020
Affe Jkpg skrev:

har smaradalena fel då eller?

Jag har märkt att du tycks ha för vana att ställa "retoriska frågor"

Ja asså grejen är att du formulerar dig på ett sett som jag ej förstår. Jag har aldrig tagit denna kursen (företagsekonomi 1) och därför är jag inte bekant med ord och sånt som du använder :)

Det är nog viktigt att du vet vad 'pålägg' och 'marginal' är.

Här finns definitioner. De stämmer med det smaragdalena skrev. 

Pålägget är den summa som man lägger på varukostnaderna för att få fram det pris man måste sätta på varan när man säljer den till sina kunder.

Men det kanske finns andra definitioner. Affe Jkpg har tydligen hittat en annan. En som tar med alla förhandskalkylerade kostnader. Han har säkert en källa på den definitionen så kan du jämföra.
Väldigt svårt om det finns flera olika definitioner ...

Förhoppningsvis har din bok en definition. Använd den.

Det kan hända att "varukostnaderna" innefattar fler kostnader än bara inköpspriset. Hoppas att Affe kan förklara vad, i så fall. Det är cirka 35 år sedan jag läste en kurs i företagsekonomi (ingick i civilingenjörsutbildningen på Chalmers) och jag har inte sysslat särskilt mycket med det sedan dess, men det dyker ju upp frågor av det slaget ibland i matteböckerna.

Affe Jkpg 6796
Postad: 24 jun 2020 Redigerad: 24 jun 2020

Men det kanske finns andra definitioner. Affe Jkpg har tydligen hittat en annan. En som tar med alla förhandskalkylerade kostnader. Han har säkert en källa på den definitionen så kan du jämföra.

Det framgår vad uppgiften avser med pålägg.

Uppgiften beskriver inte ett pålägg som ett omkostnadspålägg. Annars brukar företag vid kalkyler använda sig av många olika slags omkostnadspålägg och dessa pålägg tillämpas och beräknas olika beroende på bl.a. typ av företag. Exempel på fyra (MO, TO, FO och AO) typiska omkostnadspålägg kan man läsa om t.ex. här:

https://www.expowera.se/ekonomi/kalkylering/sjalvkostnadskalkyl

Affe Jkpg 6796
Postad: 24 jun 2020

Det kan hända att "varukostnaderna" innefattar fler kostnader än bara inköpspriset. Hoppas att Affe kan förklara vad, i så fall.

Det framgår vad uppgiften avser med "Kostnader"

Affe Jkpg skrev:

Men det kanske finns andra definitioner. Affe Jkpg har tydligen hittat en annan. En som tar med alla förhandskalkylerade kostnader. Han har säkert en källa på den definitionen så kan du jämföra.

Det framgår vad uppgiften avser med pålägg.

Uppgiften beskriver inte ett pålägg som ett omkostnadspålägg. Annars brukar företag vid kalkyler använda sig av många olika slags omkostnadspålägg och dessa pålägg tillämpas och beräknas olika beroende på bl.a. typ av företag. Exempel på fyra (MO, TO, FO och AO) typiska omkostnadspålägg kan man läsa om t.ex. här:

https://www.expowera.se/ekonomi/kalkylering/sjalvkostnadskalkyl

 

Lite längre fram i din källa framgår hur man beräknar marginalen: https://www.expowera.se/ekonomi/kalkylering/marginal-i-varuhandelsforetag

"Marginalen ska täcka företagets rörelsekostnader (löner, hyra, reklam etc.) och önskad vinst."

Försälningsintäkten framgår av uppgiften och varulostnaden skall inte inlkudera saker som löner, hyra, reklam etc. I uppgiften kvarstår då endast varuförbrukningen.

'varuförbrukningen' är i uppgiften angiven som en summa pengar. I den summan ingår inköpspris. Men man kan även tänka sig att det ingår frakt och tull och liknande. Alltså mer än inköpspris, men inte de andra kostnader som nämns i uppgiften.

Affe Jkpg 6796
Postad: 24 jun 2020

joculator och smaragdalena saknar grundläggande kunskap och erfarenhet av företags-ekonomi. Själv har jag mångårig proffesionell erfarenhet av kalkyl-arbete på företag. Jag avstår från att fortsättningsvis  bemöta era felaktiga inlägg med långa förklaringar. Mitt fokus ligger på eleven

Affe Jkpg skrev:

joculator och smaragdalena saknar grundläggande kunskap och erfarenhet av företags-ekonomi. Själv har jag mångårig proffesionell erfarenhet av kalkyl-arbete på företag. Jag avstår från att fortsättningsvis  bemöta era felaktiga inlägg med långa förklaringar. Mitt fokus ligger på eleven

(min fetning ovan) Då kanske du kunde vara snäll och definiera vad som menas med "varukostnad".

Svara Avbryt
Close