0 svar
1328 visningar
mh01 47
Postad: 4 sep 2019

Marknadsekonomins påverkan på företag

Frågan: ''Vad innebär marknadsekonomi och hur påverkar det ditt företag?''

Uppgiften handlar om att öppna ett Café.

Mitt svar hittills: 

''Marknadsekonomi är ett ekonomiskt system som kännetecknas av att företag och konsumenter fritt producerar, säljer och köper varor samt tjänster utan inblandning från staten. En marknadsekonomi styrs av konsumenternas efterfrågan och företagens utbud. Efterfrågan ökar om fler personer vill köpa en viss vara eller tjänst, och om efterfrågan är högre än företagens utbud så kan företagen ta bättre betalt. Om efterfrågan däremot sjunker lägre än utbudet så sjunker även priserna. I en marknadsekonomi råder det fri konkurrens och till skillnad från en planekonomi så  finns det inte ett fåtal företag som har monopol på marknaden eftersom att företagen konstant konkurrerar genom att ständigt förbättra sina varor och producera dessa till lägre priser. Många små företag lockar till sig nya kunder genom s.k. “Undercutting the competition”. Det går ut på att man sätter priserna på sina varor och tjänster lägre än konkurrenterna för att skapa en efterfrågan hos konsumenter.

I en marknadsekonomi råder det såpass stor konkurrens att det påverkar Café Lärkan eftersom att det blir allt svårare att skapa en kundkrets. Man behöver ha något speciellt för att kunna lyckas, antingen varor eller tjänster med hög kvalitet eller priser som gör att konsumenter vill handla hos företaget. Att hållbar utveckling är en betydande del av Caféet är en bra utgångspunkt för att kunder ska kunna urskilja Café Lärkan från alla andra caféer på marknaden. Särskilt i dagens samhälle där en stor del av konsumenter är miljömedvetna är detta en bra affärsplan. Att försörja företaget under uppstarten kan komma att vara en svår uppgift på grund av alla småföretag som konkurrerar, det handlar om att på smidigaste sätt lägga upp en smart budget för sin ekonomi så att företaget kan överleva tills kundkretsen kan komma att öka.''

Hjälp mig att förbättra mitt svar så att jag kan nå ett högt betyg, tack!!

Svara Avbryt
Close