3 svar
64 visningar
theswagmaster 20
Postad: 4 jan 23:39

Marxism

Jag ska analysera ett utdrag ur de kommunistiska manifestet ur ett historiematrialisktiskt perspektiv och undrar hur man ska kunna förklara "öka antalet produktionskrafter" ur detta perspektiv. 

Louis 1147
Postad: 5 jan 21:43 Redigerad: 5 jan 22:57

Är det ett citat? Hur lyder hela meningen? Antalet produktionskrafter (produktivkrafter) låter konstigt.

Att vara språkpolis här är ju inte tillåtet, men ska du skriva om historiematerialism bör du skriva det just så.


Tillägg: 6 jan 2022 10:10

Jag menar konstigt eftersom produktivkrafterna innefattar såväl arbetskraft som maskiner, teknologier osv. Vilka produktivkrafter är det som får "ökat antal"? Eller tänker du på utvecklingen av produktivkrafterna, t ex nya teknologier?

theswagmaster 20
Postad: 6 jan 12:34

“Proletariatets skall begagna sin politiska makt till allt så småningom undantrycka bourgeoisin allt kapital, centralisera alla produktionsmedel i statens, dvs i det till härskande klass organiserade proletariatets händer, samt fortast möjligt öka antalet produktionsarbete" Detta är meningen tagen ur texten 

Louis 1147
Postad: 6 jan 18:05 Redigerad: 6 jan 18:32

I den översättning som jag hittar på nätet heter det:

Proletariatet kommer att begagna sin politiska makt till att så småningom fråntaga bourgeoisin allt kapital och centralisera alla produktionsinstrument i statens d.v.s. i det som härskande klass organiserade proletariatets händer samt fortast möjligt öka mängden av produktionskrafter.

Här talas om klasskamp och revolution, hur proletariatet gör sig till härskande klass (för att avskaffa alla klasser) och därvid ser till öka produktionen (att alla ska ha arbete och med utvecklade produktionsmedel tillgodose alla människors behov av förnödenheter, antar jag att det menas). Hur ska detta sättas in i ett historiematerialistiskt perspektiv?

I ett sådant uppfattas inte historien som en strid mellan idéer eller ideologier ("ismerna") utan som utvecklingen av produktivkrafter och produktionsförhållanden (ägande och organisering av produktionen). Mellan dem kan råda en konflikt, när produktionsförhållandena blir hinder för produktivkrafternas utveckling. Vilket genom revolutioner driver fram nya produktionsförhållanden.

Så citatet kan väl sägas handla om manifestets uppfattning att bara en revolution, där det privata ägandet av kapital (däribland produktionsmedlen) avskaffas, kan utveckla produktionen så att det producerade räcker för alla behov och kommer alla till del. Och att den revolutionen kan ses som en i raden av historiska revolutioner, där ett produktionssätt (en speciell förening av produktivkrafter och produktionsförhållanden) avlöst ett annat. Hela tiden med konflikter inom produktionen och klasskampen som drivkraft.

Svara Avbryt
Close