2 svar
119 visningar
Blossa är nöjd med hjälpen!
Blossa 127
Postad: 8 jul 2019

massa beräkning

Hur stor massa MgSO4 . 7 H2O behövs för att göra 1 dm3 lösning som innehåller 20 g Mg2+ joner per dm3 lösning?

jag kan räkna ut substansmängden för Mg2+ till n = 0,823 mol

Jag behöver veta MgSO4 . 7 H2O substansmängd. Hur skall jag gå tillväga?

Substansmängden för MgSO4.7H2O är lika med sbstansmängden magnesiumjoner, eftersom det finns 1 magnesiumjon i varje formelenhet av det kristalliserade magnesiumsulfatet.

Blossa 127
Postad: 8 jul 2019

aha tack!

Svara Avbryt
Close