9 svar
369 visningar
Oliber är nöjd med hjälpen
Oliber 120
Postad: 2 feb 2022 09:36 Redigerad: 2 feb 2022 09:50

Masscentrum i en stel kropp

Hur ska jag tänka, jag får ju ut att masscentrum skall vara i hälften av x-led och hälften i y-led. Men det blir inte rätt och jag förstår inte riktigt varför ?

 

På e ska man väl dela upp parallelltrapetsen i rätvinkliga trianglar och sedan räkna ut Höjden (h)/3 för alla? Adderar man dessa trianglars masscentrum för att få parallelltrapetsens masscentrum?

PATENTERAMERA 4920
Postad: 2 feb 2022 10:08

Du har inte ritat rätt.

Du har att dm = tρh(x)dx. Där h(x) är ytans höjd vid x, dvs avstånd mellan överkant och underkant.

xg0,53,5ρtxh(x)dx0,53,5ρth(x)dx
Sedan är det lämpligt att dela upp integrationen i två delintervall där h(x) ges av olika uttryck.

SaintVenant 3759
Postad: 2 feb 2022 10:35 Redigerad: 2 feb 2022 10:37

Några frågor att fundera på:

  • Varför ritar du en rätvinklig triangel plus en rektangel?
  • "Kroppen är homogen \rightarrow Konstant höjd" - Vad menar du med detta?
  • "ρ\rho är en linjär densitet" - Vad menar du här? 
  • "ρ=m/\rho = m/\ell" - Vad menar du här? Vad är \ell? Menar du att tyngdpunkten är vid halva projicerade längden hos fyrhörningen? Eller är det rektangeln du jobbar med här?

Då kroppen är en irreguljär fyrhörning med konstant tjocklek bör man skriva:

ρ=mA\rho = \dfrac{m}{A}

Detta leder sedan till det som PM skrev:

ρ=dmdA\rho = \dfrac{dm}{dA}

Alltså, beroende på vilken koordinat du studerar blir areaelementet dAdA olika.

Oliber 120
Postad: 2 feb 2022 19:07

Nu har jag räknat ut integralerna mellan de olika kurvorna, men blev inte så mycket klokare av svaret. 

Jag ritade en rektangel+ en rätvinklig triangel då figuren kunde delas upp i dessa två, sen ser jag nu att triangeln är vänd åt fel håll. I boken stod det att dessa figurer var homogena kroppar och hade konstant höjd, så det är ingen slutsats jag dragit direkt utan mer för att jag försökte förstå. 

 

I boken härleder de uttrycket till m/l och därför gjorde jag det med, men har inte använt denna till något. 

SaintVenant 3759
Postad: 3 feb 2022 01:07 Redigerad: 3 feb 2022 01:14

Utgå från allmänna formeln för tyngdpunkt:

x¯=x dmdm\displaystyle \bar{x}=\dfrac{\int x  dm}{\int dm}

Där dm=ρdA·tdm = \rho dA\cdot t. Om densiteten och tjocklek är konstant kan vi lyfta ut dessa från integralen vilket ger:

x¯=x dAdA\displaystyle \bar{x} = \dfrac{\int x  dA}{\int dA}

Nu ska du förstå vad areaelementet beskriver och vad den blir. Ledtråd i bilden nedan:

Här är exempelvis:

g(x)=1/2x-1/4g(x) = 1/2x-1/4

Oliber 120
Postad: 3 feb 2022 10:48
Ebola skrev:

Utgå från allmänna formeln för tyngdpunkt:

x¯=x dmdm\displaystyle \bar{x}=\dfrac{\int x  dm}{\int dm}

Där dm=ρdA·tdm = \rho dA\cdot t. Om densiteten och tjocklek är konstant kan vi lyfta ut dessa från integralen vilket ger:

x¯=x dAdA\displaystyle \bar{x} = \dfrac{\int x  dA}{\int dA}

Nu ska du förstå vad areaelementet beskriver och vad den blir. Ledtråd i bilden nedan:

Här är exempelvis: jag löste det 

g(x)=1/2x-1/4g(x) = 1/2x-1/4

Oliber 120
Postad: 3 feb 2022 10:49

Oliber 120
Postad: 3 feb 2022 11:17

Men hur ska man lösa den med triangelsatsen? Får olika svar

SaintVenant 3759
Postad: 3 feb 2022 12:51

Förslagsvis kan du visa ditt försök om du vill att någon ska kunna hjälpa dig.

Oliber 120
Postad: 3 feb 2022 15:13

Jag löste den nu, vår professor gick igenom det en extra gång så jag lyckades lösa den. Tack för hjälpen 

Svara Avbryt
Close