1 svar
33 visningar
sund20 264
Postad: 24 okt 18:40

Massflöde/Bulk flow

Hej!

Har några frågor angående massflöde. 

Som jag har förstått det så är massflöde att alla/flera delar i t.ex. blodet rör sig tillsammans, och att detta sker på grund av hydrostatisk tryckskillnad (rätta gärna om felaktigt). 

1. I min lärobok skriver de att utbytet mellan atmosfären och alveolerna (respiration) sker med hjälp av massflöde. Men eftersom att det är luft så kan det ju inte vara hydrostatisk tryckskillnad? Är inte hydrostatiskt tryck en del av definitionen för massflöde? 

2. Det här är säkert en dum fråga, men om någon skulle kunna förklara detta på ett enkelt sätt så skulle jag vara väldigt tacksam. I kapillärerna så finns det ju ett hydrostatiskt tryck som driver plasma ut ur kapillärerna och in i interstitialvätskan. Det finns ju också ett hydrostatiskt tryck i interstitialvätskan som skulle driva in interstitialvätska i plasman (men nu är det trycket 0 mmHg det blir inget sådant utbyte). I själva cirkulationssystemet, som ju också drivs av massflöde, varför är det tryckskillnaden då som driver flödet? Eller alltså, borde det inte vara likadant där, att det är ett visst hydrostatiskt tryck i artärerna som vill driva vätskan framåt, men också ett annat (mindre) hydrostatiskt tryck i andra blodkärl som skulle kunna driva blodet bakåt? Det är kanske är oklart vad jag menar, men jag bara tänker att eftersom det finns hydrostatiskt tryck både hos interstitialvätskan och plasman som driver åt olika håll (fast interstitialtrycket är 0, därav nettoflöde ut ur kapillärerna), så det snarare är det än själva tryckskillnaden som jag förstår det (även fast det ju avgör vilket nettoflödet blir) är det likadant med hela cirkulationen? Men att trycket i venerna (antar att det är det trycket) i princip är 0, så därför sker inget bakåtflöde (nu har ju venerna iof klaffar..)? Varför är det tryckskillnad när man pratar om cirkulationen, men hydrostatiskt tryck åt båda hållen och nettoflöde för kapillär/interstitial-utbytet? Det här ju kanske mer grundläggande fysik men någon kanske kan ge en enkel förklaring :/ 

mag1 8310
Postad: 24 okt 21:15

Massflöde kan användas för att beskriva flera olika saker, beroende på sammanhanget.

 

sund20 skrev:

Hej!

Har några frågor angående massflöde. 

Som jag har förstått det så är massflöde att alla/flera delar i t.ex. blodet rör sig tillsammans, och att detta sker på grund av hydrostatisk tryckskillnad (rätta gärna om felaktigt). 

Ja denna typ av massflöde, där blodet transporteras runt av cirkulationsapparaten, sker m.h.a. ett hydrostatisk tryck.

1. I min lärobok skriver de att utbytet mellan atmosfären och alveolerna (respiration) sker med hjälp av massflöde. Men eftersom att det är luft så kan det ju inte vara hydrostatisk tryckskillnad? Är inte hydrostatiskt tryck en del av definitionen för massflöde? 

I detta fall gäller det ett annat massflöde. I fallet med blodet är massan som flödar just blod. Men i samband med respirationen används ofta massflöde för att beskriva hur gas-/luftflödet sker i andningsapparaten, motsvarande att luften dras in respektive pressas ut, massan i det fallet är m.a.o. luften.

 

2. Det här är säkert en dum fråga, men om någon skulle kunna förklara detta på ett enkelt sätt så skulle jag vara väldigt tacksam. I kapillärerna så finns det ju ett hydrostatiskt tryck som driver plasma ut ur kapillärerna och in i interstitialvätskan. Det finns ju också ett hydrostatiskt tryck i interstitialvätskan som skulle driva in interstitialvätska i plasman (men nu är det trycket 0 mmHg det blir inget sådant utbyte). I själva cirkulationssystemet, som ju också drivs av massflöde, varför är det tryckskillnaden då som driver flödet?

Det är i princip två olika skalor/företeelser som beskrivs.

Makroskopiskt påverkas blodet av trycket från cirkulationsapparaten, vilket får merparten av blodet att flöda runt i blodet från hjärtat och tillbaka (merparten för att en del av vätskan återvänder i form av lymfa).

Mikroskopiskt påverkas plasmaflödet av det hydrostatiska trycket i kapillärerna, som du skrev. Och återflödet av vätska sker genom det kolloidosmotiska trycket, vilket inte är ett "mekaniskt tryck" liknande det som "pumpen" hjärtat skapar. Istället är det en osmotisk effekt.

Eller alltså, borde det inte vara likadant där, att det är ett visst hydrostatiskt tryck i artärerna som vill driva vätskan framåt, men också ett annat (mindre) hydrostatiskt tryck i andra blodkärl som skulle kunna driva blodet bakåt?

Nja, driva blodet bakåt går inte på det viset, det finns inget som aktivt "pumpar tillbaka". Det finns så klart ett motstånd i alla blodkärl (och andra kärl/slangar etcetera) som måste övervinnas, annars kan inte vätskan pressas igenom. Och detta motstånd ökar med ökande sträcka, och med minskande kärldiameter.

 

 

 

Det är kanske är oklart vad jag menar, men jag bara tänker att eftersom det finns hydrostatiskt tryck både hos interstitialvätskan och plasman som driver åt olika håll (fast interstitialtrycket är 0, därav nettoflöde ut ur kapillärerna), så det snarare är det än själva tryckskillnaden som jag förstår det (även fast det ju avgör vilket nettoflödet blir) är det likadant med hela cirkulationen? Men att trycket i venerna (antar att det är det trycket) i princip är 0, så därför sker inget bakåtflöde (nu har ju venerna iof klaffar..)?

Det finns ett tryck i venerna också, annars skulle blodflödet avstanna. Hela systemet bygger på att trycket som skapas av hjärtat, hela tiden sjunker när blodet flödar ut till vävnaderna och tillbaka.

Klaffarnas roll är lite mer komplicerad än att "bara förhindra återflöde", då de samspelar med f.f.a. muskulaturen, i den så kallade "venpumpen".

Varför är det tryckskillnad när man pratar om cirkulationen, men hydrostatiskt tryck åt båda hållen och nettoflöde för kapillär/interstitial-utbytet? Det här ju kanske mer grundläggande fysik men någon kanske kan ge en enkel förklaring :/ 

Svara Avbryt
Close