5 svar
18 visningar
Tanya 11
Postad: 17 jan 14:18

Masshalten och bindningar, uppgift

I vissa legeringar blandar man koppar och guld. Vid ett tillfälle ville man bestämma kopparhalten i en legering.

Man vet att koppar, Cu(s) reagerar med salpetersyra, HNO3, under bildning av tvåvärda kopparjoner, Cu²+(aq), kvävedioxid i gasform, NO2(g) och vatten. För att guld skall bli joner krävs att man använder en blandning av salpetersyra och saltsyra som kallas kungsvatten. Vid detta försök kommer kopparen att bli joner och guldet att vara kvar som Au(s).

Man lade 3,00 g av legeringen i salpetersyra. När det hade reagerat klart hade det bildats 2,0 g kvävedioxid. Salpetersyra i vattenlösning är uppdelad i vätejoner och nitratjoner.

Vilken var masshalten koppar i legeringen, det vill säga den procentuella andelen av massan som var koppar?

Tanya skrev:

I vissa legeringar blandar man koppar och guld. Vid ett tillfälle ville man bestämma kopparhalten i en legering.

Man vet att koppar, Cu(s) reagerar med salpetersyra, HNO3, under bildning av tvåvärda kopparjoner, Cu²+(aq), kvävedioxid i gasform, NO2(g) och vatten. För att guld skall bli joner krävs att man använder en blandning av salpetersyra och saltsyra som kallas kungsvatten. Vid detta försök kommer kopparen att bli joner och guldet att vara kvar som Au(s).

Man lade 3,00 g av legeringen i salpetersyra. När det hade reagerat klart hade det bildats 2,0 g kvävedioxid. Salpetersyra i vattenlösning är uppdelad i vätejoner och nitratjoner.

Vilken var masshalten koppar i legeringen, det vill säga den procentuella andelen av massan som var koppar?

Hur långt har du kommit på uppgiften? Har du t ex skrivit en balanserad reaktionsformel för reaktionen mellan salpetersyra och koppar?

Tanya 11
Postad: 17 jan 14:38

Nej, alltså jag fattar även inte text , om du kan skriva formel snälla , jag tror att efter det kommer jag att räkna det

Nej, du behöver lära dig att balansera formler! Har du lärt dig använda oxidationstalsmetoden?

Tanya 11
Postad: 17 jan 16:50

Jag kan balansera och jag räknade dem andra uppgifter , jag kan masshalten and de andra formler som behöver. men den här uppgiften jag fattar även inte reaktionsformel som de behöver 

Du skall balansera reaktionen Cu(s) + NO3- + H+ => Cu2+ + NO2 + H2O. Det står tydligt att det är fast koppar som reagerar med salpetersyra (alltså i sur miljö) och vilka ämnen som bildas.

Svara Avbryt
Close