samhällpådistans 7
Postad: 17 feb 2021

massmedias effekt på samhället

Hej! Jag läser samhälle 1a2 på distans och får ingen kontakt med min lärare. 

frågan det gäller är denna

Vilka effekter skulle det få på vårt samhälle om vi inte litade på massmedias rapportering eller på de funktioner/institutioner i samhället som skall granska massmedia? 

mitt svar än sålänge

Media har en stor påverkan på oss människor. median skapar en uppfattning för oss medborgare kring händelser. om vi hela tiden blir pumpade med information att det sker skjutningar i en rosengård kommer vi efter ett tag att associera detta ställe med kriminalitet. 

 

Jag förstår inte alls frågan då jag inte anser att samhället litar på massmedia? 

Jag har försökt dra exempel med  Corona men finns för lite information på nätet

känner att jag verkligen kört fast. 

Det ser ut som om du har besvarat frågan "vad händer om vi litar för mycket på massmedias rapportering?", men frågan är ju vad som händer om vi litar väldigt lite på denna rapportering.

Några konsekvenser man kanske kan tänka sig:
1) En spridd misstro mot massmedia skulle kunna leda till att olika människor lyssnar mer på "sina egna" informationskällor och därför bildar väldigt olika uppfattningar om vad som händer i världen. Då kan samhället bli väldigt fragmenterat och det kan göra det svårt för människor att ha någon produktiv dialog med varandra om aktuella frågor.
2) Som en fortsättning på punkt 1 så kan det kanske skada demokratin om folket ska fatta beslut när olika grupper har vitt skilda bilder av vilka politiska problem och lösningar som över huvud taget är aktuella.
3) En misstro mot massmedia skulle kunna göra att fler känner sig osäkra och förvirrade kring vad som händer i samhället och vart vi är på väg. De kan känna mer hopplöshet eller rädsla och få svårare att fatta beslut eftersom de inte känner att de har någon pålitlig information.
4) Ju mindre folk litar på massmedia, desto svårare blir det för experter att nå ut till allmänheten. Om någon forskare t.ex. vill nå ut med ett budskap som är relevant för allmänheten så blir det svårt om det inte finns något förtroende för de mediekanaler via vilka forskaren kan kommunicera.

Om massmedia över lag ger en hyfsat korrekt bild av verkligheten så är en konsekvens av misstro förstås att folk riskerar att få sämre verklighetsuppfattning och svårare att fatta bra beslut. Men om massmedia däremot ger en skev bild av verkligheten så kan ju misstro istället göra att människor får en bättre verklighetsuppfattning och får lättare att fatta bra beslut—åtminstone om de har tillgång till mer pålitliga och balanserade källor. Massmedia används ju även i propagandasyfte och det finns förstås historiska exempel på när det hade varit bra med lägre förtroende för massmedia. T.ex. pumpade tyska media ut väldigt optimistiska budskap under första världskriget vilket gjorde att många blev förvånade och misstänksamma när Tyskland plötsligt förlorade. Detta var gissningsvis del i varför den så kallade dolkstötslegenden fick fäste—dvs teorin om att det tyska folket hade lyckats bra i kriget men blivit förrådda av sina egna politiker som gått bakom ryggen på dem och slutit avtal med fienden. Den teorin fortsatte att spridas av nazisterna som ett sätt att skapa misstro mot hela det politiska etablissemanget. I det läget hade ju en större misstro mot massmedia kunnat vara nyttig.

Effekterna av misstro mot massmedia är alltså olika beroende på tid och plats och på hur pålitlig den faktiskt är där och då. Misstron kommer alltid att gynna vissa och att missgynna andra, så det är svårt att säga något helt generellt om vad effekterna blir. Vad de blir på just det svenska samhället just idag ska jag inte försöka svara på eftersom det är din uppgift, men mitt babblande ovan kanske kan hjälpa dig att formulera lite egna idéer kring det. :)

samhällpådistans 7
Postad: 18 feb 2021

Hej tack för din hjälp har nu skrivit om och klurat ut lite mer information

Svara Avbryt
Close