2 svar
20 visningar
Pankakan 18
Postad: 23 mar 19:03

Måste syror och baser reagera med vatten för att fräta?

Måste syror och baser reagera med vatten för att fräta, eller går det med alla ämnen där syran eller basen kan överge H+ eller ta emot H+? Alla böcker verkar alltid visa syre och bas reaktioner med vatten? Antar att det är för att det är det vanligaste

Pankakan skrev:

Måste syror och baser reagera med vatten för att fräta, eller går det med alla ämnen där syran eller basen kan överge H+ eller ta emot H+? Alla böcker verkar alltid visa syre och bas reaktioner med vatten? Antar att det är för att det är det vanligaste

Från böjan hittade man bå begreppen bas soch syra för att sortera olika kemiska ämnen efter hur de reagerar med vatten: ämnen som avger en vätejon (syror), ämnen som atr upp en vätejon (baser) och ämnen som saknar syrabaseganskaper. Så smånignom kom man fram till att alla sura vattenlösningar innehåller oxoniumjoner (H3O+) osh att alla basiska vattenlösningar innehåler hydroxidjoner (OH-). Det är dessa båda joner som gör att sura respektive basiska vattenlösningar har de egenskaper som de har, t ex att både sura och basiska lösnkngar är frätande (om de är tillräckligt sura respektive basiska).

Så småningom kom kemister på att man kan generalisera syrabasbegreppet, och inte kräva att det skall vara just oxoniumjoner respektive hydroxidjoner, utan att huvudsaken är att syran kan lämna ifrån sig en vätejon och att basen kan ta upp en vattenjon. Då kan det andra ämnet som tar upp respektive ger ifrån sig vätejonen vara något annat än vatten.

Läs mer här. Sedan generaliserade man syrabasbegreppet ännu mer.

Laguna Online 28369
Postad: 23 mar 19:45

Svavelsyra kan t.ex. fräta sönder cellulosa utan att något vatten är inblandat.

Svara Avbryt
Close