6 svar
102 visningar
villsovaa är nöjd med hjälpen
villsovaa 798
Postad: 9 aug 21:22

master

Hej, jag har en random fråga.

Om man läst en kandidat på SU, kan man sen läsa en master på KTH? Låt oss säga att man läser BSc företagsekonomi på SU, kan man sen läsa MSc industriell ekonomi på KTH eller måste man ha gått kandidaten på just KTH också?

Teraeagle 19392 – Moderator
Postad: 9 aug 21:53 Redigerad: 9 aug 21:58

Det går absolut att kombinera en kandidat och en master från olika universitet (det gör utbytesstudenter hela tiden). Du söker till master via antagning.se och sedan är det upp till universitetet att bedöma om du är behörig.

Däremot kan du inte nödvändigtvis kombinera en kandidat med en master och kvittera ut en civilingenjörsexamen i t.ex. industriell ekonomi. Det är reglerat i Högskoleförordningen vad som ska uppnås för att erhålla en yrkesexamen. Du kan t.ex. inte läsa en kandidat i fysik och sedan en master i teknisk fysik och automatiskt ta ut en civilingenjörsexamen. För en sådan ska du t.ex. ha läst en viss mängd företagsekonomi och hållbar utveckling, eller åtminstone ha uppvisat kunskaper inom dessa områden.

Såhär säger högskoleförordningen:

Visa spoiler

Civilingenjörsexamen

Omfattning

Civilingenjörsexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 300 högskolepoäng.

Mål

För civilingenjörsexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som civilingenjör.

Kunskap och förståelse

För civilingenjörsexamen skall studenten

- visa kunskap om det valda teknikområdets vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och

- visa såväl brett kunnande inom det valda teknikområdet, inbegripet kunskaper i matematik och naturvetenskap, som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området.

Färdighet och förmåga

För civilingenjörsexamen skall studenten

- visa förmåga att med helhetssyn kritiskt, självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera komplexa frågeställningar samt att delta i forsknings- och utvecklingsarbete och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen,

- visa förmåga att skapa, analysera och kritiskt utvärdera olika tekniska lösningar,

- visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna ramar,

- visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap samt visa förmåga att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden även med begränsad information,

- visa förmåga att utveckla och utforma produkter, processer och system med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling,

- visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning, och

- visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt i dialog med olika grupper klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För civilingenjörsexamen skall studenten

- visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,

- visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter, och

- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Självständigt arbete (examensarbete)

För civilingenjörsexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng.

Övrigt


För civilingenjörsexamen skall också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.

villsovaa 798
Postad: 9 aug 21:55
Teraeagle skrev:

Det går absolut att kombinera en kandidat och en master från olika universitet (det gör utbytesstudenter hela tiden). Du söker till master via antagning.se och sedan är det upp till universitetet att bedöma om du är behörig.

Däremot kan du inte nödvändigtvis kombinera en kandidat med en master och kvittera ut en civilingenjörsexamen i t.ex. industriell ekonomi. Det är reglerat i Högskoleförodningen vad som ska uppnps för att erhålla en yrkesexamen. Du kan t.ex. inte läsa en kandidat i fysik och sedan en master i teknisk fysik och automatiskt ta ut en civilingenjörsexamen. För en sådan ska du t.ex. ha läst en viss mängd företagsekonomi och hållbar utveckling, eller åtminstone ha uppvisat kunskaper inom dess områden.

Såhär säger högskoleförordningen:

Visa spoiler

Civilingenjörsexamen

Omfattning

Civilingenjörsexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 300 högskolepoäng.

Mål

För civilingenjörsexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som civilingenjör.

Kunskap och förståelse

För civilingenjörsexamen skall studenten

- visa kunskap om det valda teknikområdets vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och

- visa såväl brett kunnande inom det valda teknikområdet, inbegripet kunskaper i matematik och naturvetenskap, som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området.

Färdighet och förmåga

För civilingenjörsexamen skall studenten

- visa förmåga att med helhetssyn kritiskt, självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera komplexa frågeställningar samt att delta i forsknings- och utvecklingsarbete och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen,

- visa förmåga att skapa, analysera och kritiskt utvärdera olika tekniska lösningar,

- visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna ramar,

- visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap samt visa förmåga att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden även med begränsad information,

- visa förmåga att utveckla och utforma produkter, processer och system med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling,

- visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning, och

- visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt i dialog med olika grupper klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För civilingenjörsexamen skall studenten

- visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,

- visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter, och

- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Självständigt arbete (examensarbete)

För civilingenjörsexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng.

Övrigt


För civilingenjörsexamen skall också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.

Ahhhh fattar! Men najs, tack snälla för svaret!

Hondel 1118
Postad: 10 aug 09:39

Titta på behörighetskraven redan nu i sådana fall. KTH är ett tekniskt universitet, så en kandidat i företagsekonomi är kanske inte godkänt för att vara behörig.

villsovaa 798
Postad: 12 aug 13:28
Hondel skrev:

Titta på behörighetskraven redan nu i sådana fall. KTH är ett tekniskt universitet, så en kandidat i företagsekonomi är kanske inte godkänt för att vara behörig.

Hej! Var kan man se detta? 

Teraeagle 19392 – Moderator
Postad: 12 aug 14:26

Det står på universitetets hemsida, t.ex. här:

https://www.kth.se/en/studies/master/industrial-management/entry-requirements-industrial-management-1.48817 

villsovaa 798
Postad: 12 aug 21:38
Teraeagle skrev:

Det står på universitetets hemsida, t.ex. här:

https://www.kth.se/en/studies/master/industrial-management/entry-requirements-industrial-management-1.48817 

Tack så mycket!!

Svara Avbryt
Close