2 svar
107 visningar
RAWANSHAD 372
Postad: 19 apr 2019

Matematik

jag vill läsa och lära mig hur jag tänker på de orden när jag löser en fråga i matematik:

begrepp. Procedur, problemlösning, modellering, kommunikation, readonamang.

jag vill lite förvarningen av var och en, finns någon resurs att läsa

SeriousCephalopod Online 2049
Postad: 20 apr 2019 Redigerad: 20 apr 2019

Dessa begrepp förekommer i skolverkets ämnesplan för matematikämnet i under rubriken "Undervisningen i ämnet matematik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla förmåga att:" och används för att specificera (de sju) kompetenserna/förmågorna som är associerade med matematik. 

Skolverket har kommentarsmaterial till ämnesplanerna vilka diskuterar och utvecklar begrepp som förekommer i ämnesplanerna. Kommentarsmaterialet till matematikämnet på gymnasiet specifikt innehåller en beskrivning av de 7 förmågorna (pdf-länk) [Motsvarande texter finns för grundskolan i kommentarsmaterialet]

Utsökning i sökmotorer med nyckelorden "matematiska förmågorna" eller "matematiska kompetenserna" kan producera fler beskrivningar av dessa begrepp vilka används brett för att diskutera matematikundervisning såväl internationellt som nationellt. 

Några av begreppen kan ha förklaringar eller sättas i sammanhang i din lärobok. Du kan kontrollera index för utifall orden förekommer där. 

RAWANSHAD 372
Postad: 21 apr 2019

1000 tack!

Svara Avbryt
Close