15 svar
149 visningar
WannabeFysiker är nöjd med hjälpen
WannabeFysiker 70
Postad: 13 dec 2017 20:23

Matematik 2b fråga 2556

 2556.


 

  Vilket år borde de båda länderna ha haft lika stora folkmängder?

Filippinerna

folkmängd år 1970 = 38,7 miljoner

tillväxt = 2,5% per år

Storbritannien

Folkmängd 1970 = 55,6 miljoner

tillväxt = 0,2% per år


 

Jag använde mig av formeln y = C*a^x

Filippinernas tillväxt: y = 38,7*1.025^x

Storbritanniens tillväst: y = 55,6*1,002^x

Jag testade att ta 38,7*1.025^x = 55,6*1,002^x för att hitta punkten där de två ekvationerna skär men visste inte hur jag skulle räkna ut

 

Är jag på rätt spår? Hur räknar jag ut?

Stokastisk 3597 – Fd. Medlem
Postad: 13 dec 2017 20:39

Ja det ser korrekt ut. Om du inte har lärt dig om logaritmer ännu så får du nog lösa den grafiskt.

WannabeFysiker 70
Postad: 13 dec 2017 20:52

Jag har lärt mig om logaritmer men jag förstod inte hur jag skulle göra det?

Ska det vara:

38,7*lg1.025^x = 55,6*lg1,002^x ?

Hur går jag till vägas sen isåfall?

Smaragdalena Online 73721 – Lärare
Postad: 13 dec 2017 21:24

Nej, du skall "egentligen" fortfarande ha 1,025 respektive 1,002 som bas i potenserna, du bara skriver dem på ett lite mer tillkrånglat sätt, som 10lg1,025 10^{lg 1,025} respektive 10lg1,002 10^{lg 1,002} . Du skall också fortfarande ha kvar x i exponenten på båda sidor.

WannabeFysiker 70
Postad: 13 dec 2017 21:42

Kan du visa hur du kom fram till 10^lg1,002? Känner mig lite förvirrad

Smaragdalena Online 73721 – Lärare
Postad: 13 dec 2017 21:54

Ren definition. Om 10a=7 10^a = 7 så kallar man talet a för lg 7. Det innebär att 10lga=a 10^{lg a}= a för alla värden på a som är större än 0.

WannabeFysiker 70
Postad: 13 dec 2017 22:12

Tack så mycket!

Du nämnde innan att jag ska ha kvar x i exponenten på båda sidorna. Menar du (10^lg1,025)^x ?

Smaragdalena Online 73721 – Lärare
Postad: 13 dec 2017 22:58

Ja, så kan man skriva.

WannabeFysiker 70
Postad: 14 dec 2017 09:38

Men hur gör jag sen? Hur gör jag med konstanttermerna och hur får jag x på ena sidan?

Smaragdalena Online 73721 – Lärare
Postad: 14 dec 2017 09:42

Hur ser ekvationen ut när du har skrivit om den med tiopotenser och logaritmer? Det är bäst att börja där - om den har råkat bli fel, kommer det inte att bli rätt längre fram.

WannabeFysiker 70
Postad: 14 dec 2017 09:53

Alltså blir det:

38,7*(10^lg1,025)^x = 55,6*(10^lg1,002)^x

(10^lg1,025)^x / (10^lg1,002)^x = 55,6 / 38,7

Men hur gör jag sen?

Stokastisk 3597 – Fd. Medlem
Postad: 14 dec 2017 10:02

Jag hade logaritmerat båda leden direkt, så du får

lg(38.7·1.025x)=lg(55.6·1.002x) \lg(38.7\cdot 1.025^x) = \lg(55.6 \cdot 1.002^x)

Nu använder man regeln att lg(xy)=lg(x)+lg(y) \lg(xy) = \lg(x) + \lg(y) vilket ger

lg(38.7)+lg(1.025x)=lg(55.6)+lg(1.002x) \lg(38.7) + \lg(1.025^x) = \lg(55.6) + \lg(1.002^x)

Kommer du vidare härifrån?

Smaragdalena Online 73721 – Lärare
Postad: 14 dec 2017 10:07 Redigerad: 14 dec 2017 10:09

Det är nästan oläsligt med så långa formler om du inte använder formelskrivaren. 

38,7·(101,025)x=55,6·(101,002)x 38,7 \cdot (10^{1,025})^x = 55,6 \cdot (10^{1,002})^x

Skriv om 38,7 och 55,6 med 10-logaritmer också. "Sortera" så att du har alla x-termer på ena sidan och siffrorna på den andra. Använd en logaritmlag så att du bara har en potens på varje sida. När du har en potens på varje sida, måste det gälla att de båda exponenterna vara lika.

WannabeFysiker 70
Postad: 14 dec 2017 10:07

Tack! Men hur får jag x ensamt? Så här?

lg(1,025^x) - lg(1,002^x) = lg(55,6) - lg(38,7)

x*lg(1,025) - x*lg(1,002) = lg(55,6) - lg(38,7)

Stokastisk 3597 – Fd. Medlem
Postad: 14 dec 2017 10:09

Nu bryter du bara ut x så du får

x(lg(1.025)-lg(1.002))=lg(55.6)-lg(38.7) x(\lg(1.025) - \lg(1.002)) = \lg(55.6) - \lg(38.7)

Nu kan du dividera båda sidor med lg(1.025)-lg(1.002) \lg(1.025) - \lg(1.002) .

WannabeFysiker 70
Postad: 14 dec 2017 10:19

 Tack så mycket för hjälpen! Nu har jag löst uppgiften :D

Svara Avbryt
Close