11 svar
189 visningar

Matematik topp 10 lista

Hej, jag håller på att sätta ihop en topp 10 lista på sådant man måste kunna för att klara matematiken på framförallt grundskolan men även på gymnasiet. Viktigast kommer först. Håller ni med?

Matematik topp 10 lista

1. Tal

2. Enheter

3. Geometri

4. Procent

5. Algebra

6. Ekvationer

7. Funktioner

8. Diagram & tabeller

9. Statistik & sannolikhet

10. Programmering

Vad räknas in i Tal här? Jag tycker annars att algebra och ekvationer borde vara överst.

Sten 1192 – Livehjälpare
Postad: 18 jun 14:29

Var kommer räkning med bråk in? Ett område där det finns luckor ibland.

Multiplikationstabellen upp till 12x12 viktig också. Underlättar när man ska bryta ut tal, förkorta eller faktorisera.

Magnus O Online 113 – Livehjälpare
Postad: 18 jun 15:01 Redigerad: 18 jun 15:01

Tack! Jag håller med om att algebra och ekvationer borde vara överst ur en matematisk synvinkel, men eftersom listan handlar om att klara matten så hamnar de längre ner tycker jag. Egentligen borde förmåga att tolka diagram & tabeller vara högre upp på listan eftersom man knappt kan klara sig utan detta i vardagslivet, men eftersom det gäller att klara matteprovet så hamnar de längre ner. Jag lade in multiplikationstabellen med mera nedan.

Matematik topp 10 lista

1. Tal: Tiobassystemet, tallinjen, addition, subtraktion, multiplikation (inklusive tabellen), division, decimaltal, bråktal, uppställningar.

2. Enheter: Prefix, enheter för sträcka, tid, vikt och volym.

3. Geometri: Längd, area, volym, kvadrat, rektangel, triangel, romb, parallellogram, parallelltrapets, kub, rätblock, pyramid med mera.

4. Procent: Förhållandet mellan procenttal, decimaltal och bråktal. Andelen = delen / det hela. Ökning och minskning med procentsats. Förändringsfaktor.

5. Algebra: Förenkling, sätta in ett värde, prioriteringsregler.

6. Ekvationer: Lösning av linjär ekvation. Mönster.

7. Funktioner: Räta linjens funktion samt exponentialfunktion.

8. Diagram & tabeller: Tolka och rita diagram och tabeller.

9. Statistik & sannolikhet: Medelvärde, median, typvärde, träddiagram, komplementär händelse, kombinatorik.

10. Programmering: Variabler, datatyper, slingor, villkorssatser, funktioner.

Spännande projekt! Hur har du tänkt att det ska användas? :)

Bra fråga! Mest tänkte jag att det kunde vara en nyttig diskussion, men även att det kunde vara användbart för elever att veta vad matematiker tycker att de borde fokusera på. Ofta säker man att allt hänger ihop i matematiken vilket är sant, men kanske det inte hjälper eleverna så mycket. Egentligen finns denna listan redan implicit i läroböcker i matematik, med små variationer. Skulle vara roligt att diskutera sådana här listor även för andra ämnen på högstadiet, som till exempel geografi och hemkunskap :)

thedifference 124
Postad: 18 jun 18:39

Inte hade vi programmering som del av matematiken när jag gick på gymnasiet (eller i grundskolan). Saknar däremot derivata och trigonometri på din lista om läroplanen inte ändrats märkvärt sen dess.

Dessutom om vi ska in på programmeringsspåret hade jag hellre sett mängdlära och boolesk algebra än vad du tog upp. Nu vet jag faktiskt inte vad allt det där betyder, men som programmerare så låter det mer som faktisk programmering än matematik.

Magnus O Online 113 – Livehjälpare
Postad: 18 jun 18:57 Redigerad: 18 jun 18:58

Enligt skolverkets kursplan för matematik på högstadiet gäller följande kunskapsmål: "Programmering i visuell och textbaserad programmeringsmiljö. Hur algo­rit­mer skapas, testas och förbättras vid programmering." I praktiken innebär detta dock lite eller ingenting eftersom programmering inte ingår i de nationella proven. Många mattelärare tycker dessutom att programmering är svårt och onödigt, enligt min erfarenhet. Så det missas lätt.

Derivata och trigonometri ingår inte på högstadiet, men på lite mer avancerade kurser på gymnasiet. Mängdlära och boolesk algebra har nog inte ingått som en viktig del på grundskolan eller gymnasiet på länge.

Magnus O skrev:

Bra fråga! Mest tänkte jag att det kunde vara en nyttig diskussion, men även att det kunde vara användbart för elever att veta vad matematiker tycker att de borde fokusera på. Ofta säker man att allt hänger ihop i matematiken vilket är sant, men kanske det inte hjälper eleverna så mycket. Egentligen finns denna listan redan implicit i läroböcker i matematik, med små variationer. Skulle vara roligt att diskutera sådana här listor även för andra ämnen på högstadiet, som till exempel geografi och hemkunskap :)

Det låter som en jättebra idé! Jag tycker att listan du satt ihop är bra, några funderingar bara:

  • Ekvationer och Algebra, borde inte de kunna slås ihop vid behov? Även om de inte är samma sak är de ju väldigt närbesläktade. 
  • Programmering: I Lgr22 har väl betydelsen av programmering minskats ned en aning? Oavsett, just datatyper tycker jag låter överdrivet att ta upp som en kritisk del av matematikämnet. Det kanske kan nämnas i förbifarten, men så viktigt är det väl inte för den programmering som brukar ske inom ramen för matematik?
  • Funktioner: Är just exponentialfunktioner viktigare att ta upp än andra funktioner? Säger inte att de är oviktiga, men det finns andra viktiga typer också.  
  • Kanske en punkt om ekonomi skulle vara bra att få med? Med ränta, amortering, sparande och liknande. 

 

Det du skriver om att visa hur allt hänger ihop vore spännande att illustrera tydligare. För du har helt rätt i att mycket hänger ihop, trots att det inte alltid syns så tydligt. 😊 

Trinity2 1781
Postad: 18 jun 23:20

Jag följer ej med alls i skolplaner m.m. Har fokus på Python minskat? Var det inte Ma 5000 som kom ut i ny utgåva med mera fokus på programmering? Eg. inget konstigt. Skolverket verkar ofta ändra inriktning.

Jag uppdaterade listan utifrån era utmärkta förslag. Håller med om att det är oklart hur viktigt programmering är enligt Skolverket men jag lät det vara kvar sist på listan. Ekonomi borde vara med på listan så jag lade till det under punkt 3) Procent. Dessutom bröt jag upp sannolikhet och statistik eftersom statistik verkar viktigare att kunna. Geometri blev sammanslaget med enheter. Slutligen lade jag till potenser och kvadratrötter som en ny punkt 7.

Matematik topp 10 lista (v. 2)

1. Tal: Tiobassystemet, tallinjen, addition, subtraktion, multiplikation (inklusive tabellen), division, decimaltal, bråktal, uppställningar.

2. Geometri & enheter: Längd, area, volym, kvadrat, rektangel, triangel, romb, parallellogram, parallelltrapets, kub, rätblock, pyramid med mera, prefix, enheter för sträcka, tid, vikt och volym.

3. Procent: Förhållandet mellan procenttal, decimaltal och bråktal. Andelen = delen / det hela. Ökning och minskning med procentsats. Förändringsfaktor. Ränta, amortering och sparande.

4. Statistik: Medelvärde, median, typvärde.

5. Diagram & tabeller: Tolka och rita diagram och tabeller.

6. Algebra & ekvationer: Förenkling av uttryck, insättning av värde, prioriteringsregler, lösning av linjär ekvation, mönster.

7. Potenser & kvadratrötter: Pythagoras sats, kvadratisk ekvation, potensekvation.

8. Funktioner: Linjär funktion samt potensfunktion.

9. Sannolikhet: Träddiagram, komplementär händelse, kombinatorik.

10. Programmering: Variabler, datatyper, slingor, villkorssatser, funktioner.

Det ser ut att vara en bra lista! Kanske är det något som behöver läggas till, men som första version är det en jättebra lista! 

Vilken ordning bör delarna tas i? :)

Svara Avbryt
Close