3 svar
27 visningar
1.e.k är nöjd med hjälpen!
1.e.k 8
Postad: 29 maj 2019 Redigerad: 29 maj 2019

Mathematica

"Beräkna ett närmevärde på arean av det område som ligger innanför kurvan 2x^4+y^4+64x^2y^2=1.Prova gärna att använda Monte Carlo-metoden som står beskriven i arbetsbladet. Slumpa ut 100000 punkter i kvadraten--1<=x<=1,-1<=y<=1   och räkna de punkter som hamnar innanför kurvan. Använd resultatet för att beräkna arean."

 

Jag har använt mig av arbetsbladets hänvisningar och jag får fram en bild av arean och punkterna som finns i området, enligt dessa koder skall det finnas 788 punkter i detta område men jag vet inte hur jag ska fortsätta för att få fram arean. 

Arbetsbladet beskriver följande: 

"Hitta en rektangel R som omfattar A. Fyll sedan rektangeln R med 1000 slumpvis valda punkter. Om
t ex hälften av alla punkter hamnar inuti A, borde A ha halva arean mot R. Mer precist : beteckna
antalet punkter som hamnar inuti A med antal (A). Då gäller
antal (A) /1000 » Area (A)/Area (R).
Ur detta får vi ett närmevärde på Area (A). Vi tillämpar detta på ett område vars area vi vet : A är
cirkelskivan x^2 + y^2 <= 1, som ju har arean Π, och den är innehållen i kvadraten R = [-1, 1] ‰[-1, 1],
som har arean 4.
(Vi får alltså ett närmevärde på Pi). "

Laguna 6334
Postad: 29 maj 2019

Har du slumpat fram 100000 punkter varav 788 är i området? 

1.e.k 8
Postad: 29 maj 2019 Redigerad: 29 maj 2019

Jag slumpade fram 1000 punkter och fick fram 788 punkter i det angivna området, när jag slumpar fram 10 000 punkter får jag 7914 punkter i det angivna området. 

1.e.k 8
Postad: 29 maj 2019

Jag fick rätt genom att använda värdet för 10 000 punkter, tack för hjälpen! 

Svara Avbryt
Close