7 svar
57 visningar
852sol är nöjd med hjälpen!
852sol 1229
Postad: 22 maj 2020

Mätnoggrannhet i analytisk kemi

Kan man ta hänsyn till mätnoggrannhet i analytisk kemi, och i så fall; hur gör man det? Är det exempelvis vid redoxtitrering som man tar hänsyn till felmarginalen på de mätverktyg man använt, är det att ta hänsyn till mätnoggrannheten?

Tack på förhand

Teraeagle 10095 – Moderator
Postad: 22 maj 2020 Redigerad: 22 maj 2020

Inte säker på att jag förstår din fråga, men ja, man kan ta hänsyn till mätnoggrannheten. Om man upprepar en mätning flera gånger får man ett genomsnittligt värde med en viss varians. Alla mätningar man gör för att få fram ett resultat ger ett visst värde och en viss varians. Det slutliga svarets värde har en varians som motsvarar summan av alla varianser i de olika stegen. Standardavvikelsen är roten ur variansen.

Exempel: Du väger upp en viss mängd prov, som du späder till en viss volym och sedan mäter halten i lösningen med något mätinstrument. Om vägningen sker med noggrannheten/standardavvikelsen 1 %, lösningsberedningen 5 % och analysen 10 % så blir slutvärdets noggrannhet/standardavvikelse 0,012+0,052+0,1020,11=11%\sqrt {0,01^2+0,05^2+0,10^2} \approx 0,11=11%.

852sol 1229
Postad: 24 maj 2020

Men om det exempelvis är en redoxtitreringsuppgift, kan man ta hänsyn till antalet värdesiffror (och då räknar det som att ha gjort ett uttalande om mätnoggranhet)?

Tack på förhand

Naturligtvis skall man inte svara med fler värdesiffror än vad ens indata tillåter - detta borde vara självklart när man kommit så långt som till Ke2. 

852sol 1229
Postad: 24 maj 2020

Så när man tar hänsyn till antalet värdesiffror i uppgiften räknas det som att göra ett uttalande om mättnogrannhet?

Tack på förhand

mag1 492
Postad: 24 maj 2020
852sol skrev:

Så när man tar hänsyn till antalet värdesiffror i uppgiften räknas det som att göra ett uttalande om mättnogrannhet?

Tack på förhand

Nej, det har med matematik att göra. Ingenting med att mäta något.

Mätnoggrannhet är annorlunda och beskrevs väl av Teraeagle.

852sol 1229
Postad: 25 maj 2020

Tack, men det är bara det att vi inte tagit upp varians i kursen, så undrade om det fanns ett annat sätt att ta hänsyn till mätnoggrannhet?

Tack på förhand

Nej. Det du kan och ska göra är som sagt att avrunda dina svar utifrån antalet värdesiffror du har hos värdena som ges i uppgiften. Det är dock inte samma sak som att ta hänsyn till mätnoggrannhet.

Svara Avbryt
Close