sannakarlsson1337 566
Postad: 8 dec 2020

Matrigma...Vita och svarta bollar

 

Såhär tänker jag:

Om man tittar vågrätt nu då, första raden, tänker jag att de svarta bollarna adderas.
men vet inte hur jag ska tänka med de vita?

Men nej, jag stannar helt och hållet här. Hur ska man tänka?

Linnea.Solveig 57
Postad: 12 dec 2020 Redigerad: 12 dec 2020

Hej!

Det kan vara helt fel men min spontana reaktion är att alternativet längst till höger är rätt? 

Motivering: Det är som du säger, de på samma rad adderas. Det på den andra raden däremot subtraheras från det du har. Gäller för både svarta och vita.

Exempel: I andra raden har du tre svarta på en rad och en på den andra raden. Den ensamma sitter i mitten och i sista bilden finns bara prickarna på sidorna kvar. Den i mitten togs bort från de tre som fanns från början.

Går det att förstå? Är inte säker på om det är rätt men verkar stämma för alla rutor.

Ett liknande mönster som Linnea.Solveig föreslagit, men som ger svarsalternativ tre (från vänster): 

Spegelvänd den vänstra bilden, samt mittenbilden (gör detta längs mittenkolumnen, lodrätt). Lägg ihop dessa, men notera att en svart och en vit prick som ligger på samma ställe tar ut varandra. 

d35ert 4
Postad: 12 jan 2021

Logik för raderna:
Den högra cellen i raden är en "kombinationscell" där:
- prickarna med samma färg från andra cellerna i raden adderas om de har samma position (exempelvis matrisens övre rad)
- prickarna med samma färg från andra cellerna i raden subtraheras om de inte har samma position (exempelvis matrisens mellersta rad)
Subtraktionen görs i den cellen med fler prickar dvs. man utgår från den positionen prickarna har i den cellen i raden som har flest prickar.

Rad 3:
Prickarna med samma färg från vänstra resp mellersta cellerna i raden har inte samma position och därför skall de subtraheras. 
Subtraktionen görs i den cellen med fler prickar dvs. den mellersta cellen och man utgår från den positionen prickarna har
i just den cellen.

Slutsats:
- en svart respektive en vit prick försvinner från den mellersta cellen
- vilka två prickar som försvinner avgör den vänstra cellen, dvs. de mittersta prickarna
- kvar blir två diagonalt belägna prickar (en vit längst ned till vänster och en svart högst upp till höger).

Svar: alt 6 (samma som Linnea.Solveig)

Svara Avbryt
Close